COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE DİŞHEKİMLİĞİNDE;
`ACİL DURUM VE ACİL SERVİS İHTİYACI İÇİN DURUM YÖNETİMİ REHBERİ` YAYINLANDI


TDB Bilim Kurulu tarafından Covid-19 salgını ile ilgili dişhekimlerine hasta triyajı, değerlendirmesi ve tedavisi hakkında bilinçli kararlar vermede yardımcı olmak amacıyla bir rehber hazırlanmıştır. 

TDB Bilim Kurulumuza  kısa sürede bu kapsamlı rehberi hazırladıkları için teşekkür ediyor, söz konusu çalışmanın meslektaşlarımıza faydalı olmasını temenni ediyoruz. 

Türk Dişhekimleri Birliği 

 'COVID-19 Salgını Döneminde Dişhekimliğinde Acil Durum ve Acil Servis İhtiyacı İçin Durum Yönetimi Rehberi' için tıklayınız…