SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İZİN, İSTİFA VE EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ
YENİ DÜZENLEME YAPILDI


COVID-19 salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın 27.10.2020 tarih ve 3137 sayılı yazısı ile sınırlandırılan sağlık personelinin yıllık izin, istifa, emeklilik vb. gibi taleplerine ilişkin 19.01.2021 tarih ve 181 sayılı yazı ile yeniden düzenleme yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca 81 ilin Sağlık Müdürlüğüne gönderilen ‘Personel İşlemleri’ konulu yazıda, gelinen süreçte sahada büyük özveriyle görev yapan personelin talepleri de göz önüne alınarak yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Buna göre kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek, emeklilik talebinde bulunanların işlemleri yerine getirilecek.

Meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.

Türk Dişhekimleri Birliği