ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜ ÜNİVERSİTE SEÇER


Toplumların gelişiminin temeli üniversiteler, özgür bilim ve düşüncenin de temel kurumlarıdır. Üniversitelerin sağlıklı işleyişi ve bilimsel üretkenliği için üniversite Rektörünü üniversite seçmelidir.

Her üniversitenin kendi yapısına, geleneğine ve hedeflerine uygun şekilde kendi kendini yönetmesi esastır. Üniversitenin tüm bileşenlerinin fikir ve iradelerini yönetim süreçlerinin parçası haline getirmek demokratik üniversitenin temelidir.

Sadece Boğaziçi Üniversitesi’nde değil, tüm üniversitelerde demokratik üniversite anlayışını hayata geçirebilmek adına derhal 2018’de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı KHK’sındaki Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi kaldırılmalıdır.

Üniversitelerde atanan Rektörlere duyulan haklı tepki otorite tarafından eleştiri hakkı çerçevesinde daha fazla sertleşme, kutuplaşma yaratmadan dikkate alınmalıdır. Protestolar sırasında uygulanan  orantısız güç  ve gençleri hedef gösterme sadece şiddetin artmasına ve provokasyonlara yol açar. Bilim yuvası üniversiteler siyasi kutuplaşma içine çekilmemeli, akademik bağımsızlığa müdahale edilmemelidir. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eğitim hakkını kısıtlayacak gözaltı uygulamaları hukuk çerçevesinde hızla çözülmelidir.

Türk Dişhekimleri Birliği