18. DÖNEM DİŞHEKİMLERİ ODASI GENEL SEKRETERLERİ VE
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI


Odalarımızın 18. Dönem Genel Sekreterleri ve Disiplin Kurulu Başkanlarının katıldığı TDB ve Dişhekimleri Odaları Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin soruşturmalarında uyulması gereken kuralların ele alındığı bilgilendirme toplantısı, 12 Mart  2021 Cuma  günü saat: 20.00'de Webinar üzerinden gerçekleştirildi.

TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Salih Gül,  Raportörü Gülnihal Neslihan Yamalıoğlu ile Hukuk Müşavirlerimiz  Av.Mustafa Güler ve Av.Yalçın Akbal'ın  katıldığı moderatörlüğünü TDB Genel Sekreteri Gülay Özdoğan'ın yaptığı toplantıda; disiplin mevzuatı hakkındaki bilgilendirmenin yanı sıra Odalarımızda yürütülen disiplin soruşturmalarında görülen eksiklikler de ele alındı.

Türk Dişhekimleri Birliği