SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÖNEMİNDE
MUAYENEHANELER VE DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI ÇALIŞABİLİR


İçişleri Bakanlığı’nın 27.04.2021 tarih ve 89780865-153-7576 sayılı Genelge’sine göre 29 Nisan 2021 - 17 Mayıs 2021 arasında sokağa çıkma yasağından, faaliyet kısıtlamasına ve seyahat yasaklarına kadar çeşitli kısıtlamalar öngörülmüştür.

Bu Genelge’de, kısıtlamalardan muaf olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalara da yer verilmiş; sağlık hizmetlerinin sürdürüleceği belirtilmiştir.

Yine Genelge ekindeki Liste’de belirtildiği şekliyle “…özel sağlık kurum ve kuruluşları…ile buralarda çalışanlar, hekimler…” sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştur. Buna bağlı olarak, “Zorunlu sağlık randevusu olanlar” da söz konusu kısıtlamadan muaftır.

Bu bağlamda, bulunulan yer İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından farklı yönde bir karar alınmadığı takdirde özel hastane, merkez, poliklinik ve muayenehaneler ile burada görevli çalışanlar ve dişhekimleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır. Aynı şekilde, bu sağlık kuruluşlarında zorunlu sağlık randevusu olan hastalar da bu kısıtlamadan muaftır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan dönemde faaliyetini sürdürecek olan dişhekimlerinin yanlarında çalışanlara, bu durumu belgeleyen bir yazı vermeleri hastaların randevularının da dişhekimi tarafından düzenlenen belge ile belgelenmesi yaşanabilecek sorunların önüne geçmek bakımından yararlı görülmektedir. 

Tanınmış olan bu muafiyet, dişhekimleri, çalışanlar ve hastalar bakımından sadece sağlık hizmetinin yürütülmesi ve sağlık hizmetine erişim içindir. Dolayısıyla muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlıdır.

Bütün bunlardan başka, yaşanmakta olan salgın hastalığın bulaşma yolları gözetilerek zorunlu olmayan tedavi randevularının ertelenmesi, yapılması gereken tedavilerde ise sağlık önlemlerine en yüksek önemin gösterilmesinin kişisel ve toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olduğu düşünülmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği