TDB 26.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
BU YIL COVID-19 SALGINI NEDENİYLE YAPILMAYACAKTIR


İkinci yılına giren; tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 salgını dalgalanmalar ve alevlenmelerle maalesef hala devam etmektedir. Bu süreç yaşam şeklimizi, çalışma prensiplerimizi ve kuşkusuz uzun vadedeki tüm plan ve programlarımızı değiştirmemize neden olmaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak da bu zor günlerde aldığımız tüm kararlarda odak noktamız ve önceliğimiz toplum sağlığını korumak ve geliştirmek yönünde olmuştur. Bilim insanları ile otoritelerin özellikle influenzanın artacağı ve vaka sayılarının artacağını ifade etmeleri, bu dönemde yapılacak tüm kongreleri riskli buluşmalar olarak tanımlanmaları nedeniyle Merkez Yönetim Kurulumuzun 20 Temmuz 2020 tarihli toplantısında;  15-18 Ekim 2020 tarihlerinde Diyarbakır’da  yapılacak olan TDB 26. Uluslararası Kongresi, 27-30 Mayıs 2021 tarihlerine ertelenmişti.

Ancak gelinen süreçte vaka sayılarının hala kontrol edilebilir bir seviyeye ulaşmamış olması ve pandemide yaşanan belirsizlik nedeniyle Merkez Yönetim Kurulumuzun 14 Şubat 2021 tarihli toplantısında; kongremizin tüm dişhekimlerinin, katılımcıların, sektör temsilcilerinin ve firmaların kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, kongremizin ikinci kez ertelenmesine ve 2-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapılmasına karar verilmişti.

Kongre tarihine yaklaşıldığı şu günlerde COVID-19 salgınının devam etmesi nedeniyle binlerce kişinin katılacağı fiziki bir kongrenin katılımcıların hayatını tehdit edeceği, Diyarbakır Dişhekimleri Odamızın da benzer görüşteki endişeyi taşıması nedeniyle TDB 26.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nin bu yıl içinde yapılmamasına,  Merkez Yönetim Kurulumuzun 16-17 Haziran 2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Dişhekimlerinin  bilim şöleni yeni bir  TDB Kongresinde en kısa sürede ve  sağlıklı günlerde  yeniden hep bir arada olmak üzere esenlikler diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

Not : Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, Kongre ve Fuar katılımcılarına elektronik posta ile gönderilmiştir.