KONYA/MERAM`DA GERÇEKLEŞTİRİLEN KATLİAMI KINIYORUZ!


Dün, Konya Meram’da aynı aileden yedi kişinin tek tek silahla öldürülmesi ve ardından yakılmaya çalışılması hepimizi derinden üzmüştür. Olay, iki aile arasında gelişen bir husumet sonucu meydana gelen vahşettir denilemeyecek kadar vahimdir. Vahşice ve barbarca duygularla işlenmiş profesyonel bir katliamdır. Olayı şiddetle kınıyor, öldürülenlerin acısını yüreğimizde hissediyoruz.

Bir kaç ay önce, aynı yerde aynı kişilere karşı neredeyse lince varabilecek bir saldırı ortadayken bu cinayetlerin neredeyse göz göre göre işlenebilmiş olması düşündürücüdür. 

Geçmişte ülke olarak yaşadıklarımız ve son zamanlarda Ülkemizin dört bir yanında yaşanan vahim saldırılar nedeniyle tedirginiz. Provokatif eylemlerle insanların birbirine düşürülmeye çalışılmasına, birlikte yaşama irademize kurşun sıkılmasına, olayların daha vahim bir tabloya dönüşmesine toplum olarak izin vermemeliyiz.

Olayların daha tehlikeli boyutlara ulaşmasının önlenmesi için, güvenlik ve adalet mekanizmasının failleri bir an önce yakalaması, hiçbir olasılığı göz ardı etmeden, katliamın sebeplerini ortaya çıkartarak nereye ve kime uzanırsa uzansın bütün failleri kapsayan adil bir soruşturma ve yargılama sonucunda gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz.

Benzeri olayların yaşanmaması için, başta siyasiler olmak üzere, herkesin toplumun herhangi bir kesimini ayrıştırıcı/ötekileştirici söylemlerden uzak durması gerekmektedir.

En temel hak olan yaşam hakkına, toplumsal barışa ve demokrasiye yönelen bu saldırılar, bir arada yaşama isteğimizi asla engelleyemeyecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği