4.OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

      TDB 4. OLAĞAN GENEL KURULU
(6-7-8 Kasım 1992 )

 TDB 4. Olağan Genel Kurul Kararları

1- TDB ve Dişhekimlerini ilgilendiren yasaların değişikliğinin yapılması için bir komisyon kurulmasına, 

2- Ödenecek harcırahlarda, 

YOL: En yüksek dereceli devlet memuruna ödenen otobüs ücreti, acil durumlarda yönetim kurulu kararıyla uçak ücreti ödenebilir.
KONAKLAMA: Kamu kuruluşları misafirhanelerinde misafirlerden alınan ücreti geçemez.
GÜNLÜK: En yüksek devlet memurunun o yıl aldığı geçici görev günlüğü.

Toplantının yapıldığı ilde oturanlar yalnız günlük ücret alırlar.
İki yıllık dönem içinde resmi değişiklikleri tespit edip uygulamak için yönetim kuruluna yetki verilir.

3- Niğde ilinin Konya D.O. bünyesinden coğrafi nedenle alınıp, Kayseri D:O.`na bağlanmasına,

4- TDB Yönetmeliklerinin değişiklikleri üzerine görüşme ve çalışma yapmak üzere komisyon kurulmasına,

5- Üye aidatları, asgari muayene ücretinin 10 katı olarak belirlenmesine

6- Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması ve mevcut taşınmazların satılması hususunda Merkez Yönetim Kurul`na yetki verilmesine,

7- TDB`ye yeni bir daire alımı için Merkez Yönetim Kurulu`na yetki verilmesine

 
***  

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
4.OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ  

Dünyamız 21.yüzyıla girerken çok büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Bir yandan ortak bir dünya evi kurma, doğanın kültürel ve tarihsel değerlerinin korunması ile, silahsızlanma çabaları sürerken, diğer yandan da bölgesel çatışmalar, çevre ve doğanın yok edilmesine yönelik olumsuzluklar yaşanıyor.

Bu sancılı süreç ülkemizi ve bizleri de etkiliyor. Körfez savaşı ile birlikte daha da artan sorunlarımız katlanarak devam ediyor.

Koalisyon hükümetinin genel olarak demokratikleşme planıyla, özel olarak da 1.Ulusal Sağlık Kongresiyle esen değişim rüzgarları ne yazık ki durmaya başlamıştır. Ülkemizde yaşanan terör ve insan hakları ihlallerini, Ülkemiz ve insanlık adına üzüntüyle karşılıyoruz. Yüzyıllardan beri kardeşçe birlikte yaşayan insanlarımız arasında etnik ayrımları körükleyen kin tohumlarını ekmeye çalışan Uluslararası güçlere karşı duyarlı olmak hepimizin görevidir.

Laik ve demokratik bir Cumhuriyet`in korunmasının ve daha da güçlendirilmesinin yerel demokrasiden geçeceğine inanıyoruz.

Bizlerin yıllardan beri istediği ve savunduğu sivil toplum örgütleri olan meslek odalarının yetkilendirilmesi görüşü bu koalisyon hükümeti döneminde de ne yazık ki temenniden öteye geçememiştir.

Sağlık verilerine göre halkın % 90`nın ağız ve diş sağlığının sorunlu olduğu ve buna karşın hizmeti sunan bizlerin ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğumuz bir gerçektir. Sorundan etkilenen bir taraf olarak çözüm yolunun bulunmasında ve uygulamasında da yer almalıyız. Bu nedenle;

- Koruyucu Ağız ve Diş sağlığı hizmetlerinin temel alınması ve uygulama koşullarının yaratılabilmesi için,

- İlk ve Orta öğrenim kurumlarında ağız ve diş sağlığı eğitimi programlarının yer alması için,

- Genel Sağlık ve ülke koşullarına uyan çağdaş dişhekimliği eğitimi için,

- Adil bir vergilendirme sistemi için,

- Çağdaş eğitim ve hizmet uygulamasını destekleyen meslek yasalarının hazırlanması için,

- Ülke genelinde sosyal, ekonomik ve coğrafi koşullara uyan, dengeli dişhekimi dağılımı için,

- Kamu`da çalışan dişhekimlerin özlük haklarının korunması için, işlemeyen ve yetersiz olan Bağ-Kur yerine etkili tek bir sosyal güvenlik sistemi için,

  Çağdaş ve katılımcı demokrasinin gereği sorumlu, görevli ama aynı zamanda da yetkili meslek odaları olmak istiyoruz.