AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BAKIM ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUK ARAŞTIRMA VE ONAY LOGOSU KULLANMA KOŞULLARININ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BAKIM ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUK ARAŞTIRMA VE ONAY LOGOSU KULLANMA KOŞULLARININ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

(2-3-4 Mart 2000 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

 

  • Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında başvuruyu değerlendirir. Merkez Yönetim Kurulu kararı olumlu ise başvuruda bulunan firmaya uygunluk araştırma çalışmaları ve onay logosunun kullanım koşullarını kararı olumsuz ise gerekçelerini firmaya bildirir.
     
  • Firmanın uygunluk araştırması için çalışmanın yapılmasını yazılı istemesinin ardından “ Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Ürünleri Uygunluk Araştırma Sözleşmesi” düzenlenir.
  • Firmadan ürün ile ilgili ulusal/uluslararası araştırma raporları üç dosya olarak istenir. .
  • Uygunluk araştırması yapılacak ürün piyasadan satın alınır. Ürün piyasaya henüz sunulmamış ise üretici/ithalatçı firmadan ürün örnekleri temin edilir.
  • Ürünün uygunluğu “Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Ürünlerinin Uygunluklarını Araştırma Yöntemleri Yönergesi” çerçevesinde yapılır.
  • Ürünün uygunluğu ile ilgili yapılan araştırma sonuçları Merkez Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Merkez Yönetim Kurulunun kararı firmaya araştırma sonuçları ile birlikte bildirilir.
  • Firmanın; ürünün tanıtımında Türk Dişhekimleri Birliğinin onay logosunu kullanma isteği “Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Ürünlerinin Tanıtım Sözleşmesi”nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girer.
  • Uygunluk araştırma çalışmaları ve Türk Dişhekimleri Birliği onay logosunun kullanılması karşılığında Türk Dişhekimleri Birliğine yapılan ödemeler ayrı bir hesapta değerlendirilir. Bu para sadece toplum ağız ve diş sağlığı eğitim harcamaları için kullanılır.