BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KİMDİR?


BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KİMDİR?

 • Bir mal veya hizmeti satın alırken temel gereksinimini ön planda tutar
 • Satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması için araştırır
 • Firmalar arasında güvenilirliği ön planda tutar
 • Hakkını bilir, haklarına sahip çıkar ve savunur
 • Çevreye karşı duyarlıdır. Yurdunun ve dünyanın her köşesini kendi evi olarak düşünür
 • Medyanın ve reklamların etkisinde kalarak davranış göstermez
 • Tüketimin nesnesi değil öznesi olduğunu düşünür
 • Her çeşit savurganlık üre israfın karşısındadır
 • Tüketici haklarının yerleştirilmesi ve korunmasının tüketicilerin örgütlenmeleri ile sağlanabileceğine inanır
 • TDB
  Tüketici Hakları Komisyonu