Dişhekimliği Tarihçesi

The Oral Health Atlas
Mapping A Neglected Global Health Issue

FDI 2009
Robbie Beaglehole-Habib Benzian
Jon Crail-Judith Mackay

DİŞHEKİMLİĞİ TARİHİ – 1 (MÖ 7000 – MS 1699)

MÖ 7000 Pakistan Baluchistan’da bulunan Taş-çağı kültürleri (“İndus Kültürü”), çürük diş maddesini çıkarabilmek için çakmak taşı ile birlikte kavisli tahta deliciler kullanmışlar.

MÖ 5000 Irak Bir Sümer yazısının tasvirine göre “diş kurtları” diş çürüklerinin nedeniymiş.

MÖ 2750 Mısır Apseli bir dişin delindiğindiği, ilk dişhekimliği ameliyatını tasvir eden ilk rapor.

MÖ 2750 Mısır Dişle ilgilenen uzman bir hekim ortaya çıkmış.

MÖ 2700 Çin Diş ağrısının tedavisinde akupunktur kullanılmış.

MÖ 2660 Mısır Hesy-Re’nin mezarı üzerinde yer alan bir yazıt onu “dişle ilgilenenler ve hekimler içinde  en iyisi” olarak tanımlıyor. Bu dişhekimi olarak tanımlanan bir kişiye verilen bilinen en erken referans.

MÖ 1750 Mezopotamya Meşhur Hammurabi Kodlarından Yasa 200 der ki, “eğer biri bir akranının dişini kırarsa, kendi dişi kırılır”.

MÖ 1700-1550 Mısır 21 metre uzunlunda bir yazı olan Eber papirüsü, kapsamlı olarak zamanın diş hastalıkları hakkında bilgi veriyor ve tedavi yöntemlerini tanımlıyor.

MÖ 900-300 Güney Amerika Mayalar yeşim taşı gibi yarı değerli taşları kozmetik ve kültürel nedenlerle dişe implant yoluyla yerleştirdiler. Ön dişler keskin hayvan dişlerini andıran değişik şe-erde törpülendi.

MÖ 700 Myanmar Halin bölgesinde bulunan dişler, büyük ihtimalle kültürel ve törensel nedenlerle kullanılmış altın sır dogular ortaya çıkardı.

MÖ 659 Çin Su Kung Materia Medica adlı eserinde çürüyen dişi doldurmak amaçıyla kullanılan amalgamdan söz eder.

MÖ 600-500 İtalya Etrüskler eksik dişleri tamamlamak için köprü-benzeri strüktürler üretmişler.

MÖ 500 Çin Hindi Dişleri temizlemek için bir macunun tarifini vermişler.

MÖ 460-370 Yunanistan Bilim adamı ve filozof Hippokrates yaradılış, tükürük ve beslenmenin diş çürümelerine neden olan faktörler olarak tanımlıyor. Bu daha önce geçerli olan diş kurtları teorisi ile çelişiyor.

MÖ 450 Hindistan Kristalize olan şeker kamışı suyu yöntemi keşfedildi.

MÖ 450 İtalya Roma hukukunun önemli bir derlemesi olan 12 levha kanunları, ölünün mezarına dişlerinde yer alan altının haricinde başka altın koyulmasını yasaklıyor.

MÖ 384-322 Yunanistan Bilim adamı ve Filozof Aristoteles, diş çıkması örgüsü, çürük dişi ve diş eti hastalığının tedavisini, pense ile diş çekimi ve kayıp olan dişi ve parçalanmış çeneyi stabilize etmek için tel kullanımı gibi konuları içeren, dişhekimliği hakkında yazılar yazmış. Fakat, yanlış bir şekilde, erkek insanların, koyunların, keçilerin ve domuzların dişilerden daha fazla dişleri olduğuna inanıyor.

MÖ 50-25 İtalya Romalı tıp yazarı Aulus Cornelius Celsus çağdaş tıp bilgisini özetliyor ve oral hijyen, kayıp dişin stabilize edilmesi, diş ağrısı ve protez tedavisi konularında yazıyor. Ayrıca bugün halen kullanılmakta olan bozulmuş alt çeneyi (lackjaw) düzeltmek için bir yönetim tanımlıyor.

MÖ 600 – MS 400 İtalya/Avrupa Romalılar restoratif dişhekimliği alanında uzman olmuşlar ve hatta altın kaplama ve sabit köprüler kullanmışlar. Tam ya da bölümlü protezler sıradışı değil. Dişleri temizlemek için kemikleri, yumurta kabuklarını ve istiridye kabuklarını bal ile karıştırıyorlar. Aristokratlar dişlerini temizletmek için özel köleler görevlendiriyorlar.

174 İtalya İmparator Marcus Aurelius’un kişisel doktoru, Galen, ağız hastalıklarını da kapsayan, tıp hakkında tüm bilgileri ve kendi araştırmasını derliyor. Diyor ki “Yakın zamanda vücudun bölümlerinden daha fazla sayıda doktor olacak ve her hastalığın kendine has bir doktoru olacak”.

650 Hindistan Hintli yazar Vagbhata 75 tane ağız hastalığını tanımlıyor.

500-1000 Avrupa Orta Çağ boyunca tıp, cerrahi ve dişhekimliği genel olarak zamanın en eğitimli kişileri olan keşişler trafından icra edildi. Roma ve Yunan dönemine ait bilgiler yitirilirken, kan alma gibi bir çok şüpheli uygulamalarla yeni folklorik tıp ortaya çıktı.

963-1013 İspanya İspanyalı bir Arap Hekim olan Abu I-Qasim, tıp ve cerrahi hakkında yazdığı makalelerinde bazı diş çekimi araçlarını resimlendirir.

980-1037 İran/Özbekistan Avicenna olarak da bilinen, hekim ve filozof İbn Sina, zamanının tıp bilgisini tanımlar ve ağız hastalıkları ve tedavisini de kapsar. Orta Çağ boyunca yazıları Avrupalı tıbbi düşünceyi etkiledi.

1258 Fransa Berberler Loncası kuruldu. Berberler en sonunda iki gruba ayrıldı: karmaşık cerrahi operasyonlar icra edebilecek düzeyde eğitilmiş hekimler ve berberler ya da tıraş, kanama ve diş çekimi de dahil olmak üzere, daha rutin hijyen hizmeti veren berber-hekimler.

1280 Çin Tıp, dişhekimliğinin de aralarında bulunduğu 13 adet uzmanlık dalına bölündü.

1400s Fransa Bir dizi kraliyet kararları berberleri kanama, şişe çekme, sülükle tedavi ve diş çekimi dışında, tüm cerrahi prosedürlerin icrasında yasaklıyor.

1498 Çin sert kıllı diş fırçalarının ilk tanımlaması.

1500 Karayipler Şeker kamışı ekimi yeni kolonilerde, özellikle de Kanarya Adaları ve Batı Hint Adalarında gerçekleştirildi.

1530 Almanya Tamamen dişhekimliğine adanmış olan,“Tüm Hastalıklar ve Diş Güçzüslüğü Konusunda Küçük Tıbbi kitap” adlı kitap yayınlandı. Bu kitap ağız hijyeni, diş çekimi, diş delimi ve altın dolgu yapımı gibi pratik konuları içerdi. 200 yılı aşkın bir süre standart bir okuma/ders kitabı oldu. Kitabın son baskısı 1756 yılında yayınlandı.

1533-1603 İngiltere Kraliçe I. Elizabeth diş yapısındaki boşlukları halk arasındaki görünüşünü iyileştirebilmek için bez ile kaplatıyor.

1575 Fransa Cerrahinin babası olarak bilinen Ambrose Pare, diş çekimi, diş çürüğü ve çene kırıklarının tedavisi gibi cerrahi konusunda pratik bilgileri içeren, Tüm Çalışmalar adlı kitabı yayınlıyor. Ayrıca, ilk yarık/ayrık dudak ameliyatını gerçekleştiriyor.

1687 Fransa Kral XIV.Louis’in (1638-1715) üst azı dişinin çekimi sırasında çenesi kırılıyor ve çene boşluğunda (maxillary sinus) perforasyon oluşuyor. Hemen ardından gelen enfeksiyon ve sonraki tedaviler, kralın geri kalan yaşantısında üst dişleri olmadan yaşamasına neden oluyor.

1690 A.B.D. Şeker kamışı yetiştiriciliği A.B.D.’de başlıyor.

DİŞHEKİMLİĞİ TARİHİ – 2 (MS 1700- MS 1899)

1728 Fransa Modern dişhekimliğinin babası sayılan dişhekimi Pierre Fauchard, “Le ChirurgienDentiste, ou traite des dents” adlı kitabında, temel ağız anatomisi ve fonksiyonu, operasyonel ve restoratif teknikler ve protez yapımı konusunu da içeren, dişhekiliğinin icra edilmesi için kapsamlı bir sistemi tanımlıyor. Ayrıca, çağının inanışına göre diş çürüklerinin nedeni olan diş kurtları teorisine karşı çıkıyor. Çalışması yalnızca 1946 yılında İngilizce’ye tercüme edildi.

1746 Fransa Claude Mouton kök kanalda tutulan bir altın kaplama ve postu tanımlar.

1756 Almanya Prusya Kralı II.Frederick’in dişhekimi olan Philipp Pfaff, bir izlenmim edinmek için Paris vaksı ve plasterini tanıtır. Bu büyük oranda protezin uyumunu geliştiriyor.  Pierre Fauchard gibi, o da ağız bakımı standartlarını oluşturur ve dişhekimliğinin icrasını yeni seviyelere iter.

1771 Birleşik Krallık John Hunter’ın “İnsa Dişinin Doğal tarihi” adlı eseri “Diş Hastalıkları Konusunda Pratik Bir İlmi Eser” ile birlikte yayınlandı.

1776 Birleşik Krallık Joseph Priestley daha sonra güldüren gaz da denilen nitrous oxide’ın sentezini yapar. 1840’larla birlikte dişhekimleri ve hekimler tarafından özellikle narkotik ve ağrıyı uyuşturan özellikleri kullanıldı.

1776  A.B.D Paul Revere, bir dişhekimi ve bağımsızlık savaşı vatanseveri. Bunker Hill savaşında ölen kişiler arasından arkadaşını, ağzındaki kendi yaptığı köprüden teşhis etmesiyle Amerika'nın ilk adli dişhekimi olmuştur.

1790 A.B.D. George Washington’ın dişhekimlerinden birisi olan, John Greenwood, bilinen ilk dişhekimliği ayak makinasını yaptı. Deliciyi yönlendirebilmek için annesini pedalla çalışan dönen tekerleğini adapte etti.

1790 A.B.D. Bir dişhekimi olan, Josiah Flagg, dişhekimliği hastaları için özel olan ilk sandalyeyi yaptı.

1791 Fransa Nicolas Dubois de Chemant porselen diş için ilk kez patent aldı.

1795 A.B.D. Samuel Thomas von Soemmering tarafından pipo içenlerde artan dudak kanseri rapor edildi.

1800’ler Çin Yüksek sınıftan kadınlar evliliklerine olan sadakatlerinin bir işareti olarak dişlerini siyaha boyarlar.

1815 A.B.D. New Orleanslı bir dişhekimi olan Levi Spear Parmly, diş ipi olarak kullanılan ip sonradan tarih öncesi yerleşmelerde bulunmasına rağmen, modern diş ipinin (bir parça ipek ip) mucidi sayılır.

1815 Birleşik Krallık Waterloo savaşında öldürülen 50,000 askerin dişleri söküldü ve “Waterloo dişi” diye bilinen protezlerin fabrikasyonunda kullanıldı. Porselen diş ve yeni materyallerin daha yaygın hale gelmesine rağmen, çıkartılmış insan dişleri 1860’lara değin protez yapımında kullanıldı.

1832 A.B.D. James Snell ilk yaslanan sandalyeyi icat etti.

1839 A.B.D. Dünyanın ilk dişhekimliği mecmuası olan, “Amerikan Dişhekimliği Bilimsel Mecmuası” ilk kez yayınlandı.

1839 A.B.D. Daha erken bir Alman icadına dayanarak, Charles Goodyear, ucuz ve uyumlu protezlere imkan sağlayan bir madde olan, kükürtle işlenen lastiği geliştirir.

1839 Dünya’nın ilk dişhekimliği okulu olan, Baltimore Dişhekimliği Fakültesi açılır. Dişhekimliği Fakülteleri, 1855 yılında Berlin’de (Almanya), 1858 yılında Londra’da (Birleşik Krallık), 1880 yılında Paris’te (Fransa) FDI’ın kurucusu, Charles Godon tarafından, 1881 yılında Cenevre’de (İsviçre), 1888 yılında Stokholm’de (İsveç) ve 1890 yılında Viyana’da (Avusturya) kuruldu.

1840 A.B.D. Dünya’nın ilk dişhekimleri cemiyeti olan, Amerikan Dişhekimleri Cemiyeti kuruldu.

1841 Birleşik Krallık John Tomes (1815-95) diş çekimi için tasarlanan anatomic penselerin ilkelerini yayınladı. Onun konseptini temel olan cerrahi enstrümanlar günümüzde halen kullanımda.

1846 Fransa/A.B.D. Kurşun ya da kalaydan yapılan bükülebilir tüp her iki ülkede icat edildi. 1896 yılında diş macunu A.B.D. ve Almanya’da bükülebilir tüpler içinde satılmaya başlanır.

1858 Birleşik Krallık Londra Dişhekimliği Fakültesi, Birleşik Krallık’ta açılan ilk dişhekimliği okulu olur.

1866 A.B.D. Lucy Beaman Hobbs dünyada ilk dişhekimliği derecesi alan kadın olarak Ohio Dişhekimliği Fakültesinden mezun olur.

1872 A.B.D. James B.Morrison tarafından üretilen ilk pedal-güçüyle çalışan dişhekimliği motoru Binghamton, New York’ta gerçekleştirilen bir dişhekimliği toplantısında satıldı. Morrison’ın ucuz, mekanik aleti, dişhekimliği uygulamasını devrimleştirerek, diş minesi ve dentini düzgün ve hızlı bir biçimde kesmek için yeterli hızda dental parçalamayı sağlıyor.

1873 A.B.D. Colgate kavanoz içerisinde seri diş macunu üretimine başlar.

1874 Birleşik Krallık İngiliz Hükümeti, Gladstone’un başbakanlığında, şekerin vergilendirilmesini feshetti, böylece genel halk tarafından satın alınabilir hale getirdi.

1875 A.B.D. İlk elektrikli delici George Green tarafından patentlendi.

1884 Avusturya Dişhekimliğinde kullanılan ilk lokal anestezik, kokain, pftalmolojist Carl Koller tarafından tanıtılır.

1890 Almanya Berlin’de yaşayan A.B.D.’li bilim adamı Willoughby Dayton Miller, “İnsan Ağzının Mikro-Organizması” adlı kitabında diş cürüklerinin temelini tespit etti. Bu, ağız hijyeni ve restoratif dişhekimliğine olan ilginin arttığı yeni bir dönemin başlangıcı olur.

1895 Birleşik Krallık İlk İngiliz kadın dişhekimi Lilian Lindsay, Edinburg’da dişhekimliğine hak kazanır.

1896 Almanya/A.B.D. Fizikçi Wilhelm Roentgen x-ışınını keşfetti. Dişler ve çenenin ilk röntgeni sadece 3 ay sonra Almanya’da çekilir. Amerika’da, 8 ay sonra C.Edmond Kells ilk röntgeni çekilir. Sabit radyasyona maruz kaldığı için parmaklarında ve kolunda tekrar eden kanser oluşur. Geçirdiği 42 ameliyatın ardından kol ve omzu alınmasının sonucunda (ampütasyon), 1928 yılında yaşamına kendisi son verir.

1898 A.B.D. Johnson & Johnson diş ipinin patentini alan ilk şirkettir.

1899 A.B.D. Erward Angle çeşitli maloklüzyon formlarını sınıflandırır. Onun sınıflandırma sistemi, eğri dişlerin nasıl olduklarını açıklamak için halen kullanılıyor. Bu, ortodontinin bir dişhekimliği uzmanlığı olarak başlangıcıdır.

DİŞHEKİMLİĞİ TARİHİ – 3 (MS 1900- MS 2009)

1900 Fransa  FDI (The Federation Dentaire Internationale/Uluslararsı Dişhekimleri Federasyonu) Fransız dişhekimi Charles Godon tarafından Paris’te kurulur.

1901 Toplum Ağız Diş Sağlığı FDI Komisyonu kurulur.

1903 Amerika Charles Land porselen diş kaplamasını geliştirir.

1905 Almanya Bir kimyacı olan Alfred Einhorn lokal anestezi prokainini formüle eder ve daha sonra bu formülü Novocain adı altında pazarlar.

1905 Amerika Irene Newman ilk dişhekimi olur ve çocuklar için ağız ve diş sağlığı promosyonları yürütür.

1908 Amerika G.V. Black, 50 yıl boyunca temel klinik dental metni olarak yerini başka bir esere vermeyecek olan anıtsal iki ciltlik “Operatif Dişhekimliği” tezini yayınlar. Black daha sonra diş dolgusuyla ilgili teknikler geliştirir, operatif prosedürler ve aletleri standardize eder, yenilenmiş bir amalgam geliştirir ve dişhekimliği öğretimi için görsel araçlar kullanımına öncülük eder.

1910 Amerika Dişhekimliği hemşireleri için ilk format eğitim programı kurulur. Bu program özellikle dişhekimlerinin muhalif düşünceleri nedeniyle 1914 yılında sonlandırılır.

1919 Amerika/ Almanya Ritter firması, delici, basınçlı su, hava, koterizasyon ve ışık içeren dental bir ünite sunar. Diğer şirketler de Ritter firmasının izinden giderler ve diş cerrahisi ekipmanlarında stantard oluşmuş olur.

1920li Yıllar Fransa Parisli dişhekimi Constant Doriot tarafından geliştirilen  kordonlu Doriot kolu, delici ve bur için gerekli olan elektrik gücü transferi için  bir standart haline gelir.

1926 Amerika William J. Gies Amerika’da dişhekimliği eğitimi hakkında bir rapor hazırlar. Raporunda düşük standartları eleştirirken; akademik, üniverisiteye bağlı bir dişhekimliği eğitiminin gerekliliği konusunda çağrıda bulunur.

1926 Philadelphia’daki FDI kongresi sırasında, tüm ülkelerin onayladığı bir çözüm bulunur: Bir Başkan seçmek.

1937 Amerika Alvin Strock ilk dental implant vidasını yerleştirir.

1938 Amerika İlk sentetik kılla yapılan naylon diş fırçaları pazara çıkar. Kıllar çok sert ve rahatsızdır; ancak 1950li yıllarda gerekli iyileştirmeler yapıldığında, naylon diş fırçası kılları daha yumuşak bir kullanım sunabilmiş ve hayvan kılları yerine geçebilmiştir.

1938 Amerika DMFT endeksi ilk olarak Klein, Palmer and Knutson tarafından yürütülen ve  “Amerika’daki çürük dişler ” üzerine yapılan, büyük bir nüfusun kullanıldığı  çalışmada kullanılmıştır.

1940lı Yıllar Amerika Trendley Dean, beneklenme olmadan çürümeyi azaltmak için içme suyu içerisindeki ideal florür seviyesini belirler.

1945 Amerika Newburgh, New York, and Grand Rapids, Michigan gibi şehirlerin şehir su şebekesinin içerisine florür eklemesiyle, su florür takviyesi dönemi başlar.

1949 İsviçre Bir kimyacı olan Oskar Hagger ilk dentine akrilik reçine ile diş yapıştırma sistemini geliştiren kişi olur.

1949 Yeni Zelanda Bir kimyacı olan John Patrick Walsh kompresörlü hava ile çalışan ve bu nedenle çok yüksek bir hıza ulaşan dental delicinin patentini alır.

1951 FDI çürük kontrolünde florür desteği kararını onaylar.

1951 İsviçre Dünya Sağlık Örgütü’nün Dünya Sağlık Kongresi, WHO faaliyetlerine bir dental program dahil etmeye karar verir.

1954 İsviçre İlk elektirikli diş fırçası üretilmiştir.1960’ların başında kablosuz(telsiz) modelleri geliştirilmiştir.

1955 Amerika İlk florürlü diş macunu tanıtımı yapılmıştır.

1957 Roma’daki FDI Uluslararası Dişhekimleri Kongresi’nde, Amerikalı John Borden basınçlı hava ile çalışan, yüksek hızlı dental el aleti tanıtımı yapar. Dentsply şirketi tarafından pazarlanan Airotor dakikada 300,000 kez dönebilmektedir. Airotor yüksek bir ticari başarı elde ederken, “yüksek hızlı dişhekimliği”nde yeni bir dönem başlatmıştır.

1958 Amerika Tamamen açılabilen bir dental koltuk tanıtılır.

1960lı Yıllar Dişhekimi ve yardımcısının oturarak ve dört elle, hemen hemen yatar pozisyonda olan hastayı tedavi etmesi popüler olur. Bu teknik verimliliği artırırken tedavi süresini de kısaltır.

1960lı Yıllar Avrupa Lazerler geliştirilmiş ve yumuşak doku prosedürleri onaylanmıştır.

1961 Amerika/ USSR Uzay dişçiliği bir disiplin olarak kurulmuştur. Sıfır yerçekimi ortamında uzun süre kaldıklarında astronotlar hızla kemik yoğunluklarını kaydeberler ve bu da diş kaybına neden olabilir.

1962 Amerika Rafael Bowen tarafından en modern kompozit reçine restoratif maddelerinin içerisinde kullanılan bir termoset reçine kompleksi geliştirilmiştir.

1965 Almanya Siemens, Doriot kolunun başlattığı dönemi biterecek ilk mikromotor dental el aletini sunmuştur.

1971 Alman Profesör Joachim Viohl’ın önceki önerisine dayanarak, FDI iki haneli diş notasyonunu dünyada bir standart olarak tanıtmıştır.

1975 Almanya Articain dişhekimliğinde anestezi için standart bir madde olarak tanıtılmıştır.

1980li Yıllar İsveç Per-ingvar Brenemark dental implant osseointegrasyon tekniklerini açıklar ve bu da dental implantolojinin temelini oluşturur.

1980 Avrupa İlk Avrupa Birliği Dental Yönergesi, Avrupa’daki okulların eğitimini düzenlemiş ve Birlik’in herhangi bir ülkesinde çalışabilme olanağına sahip olacak dişhekimleri mezun etmiştir.

1981 İsviçre/ İngiltere Dünya Sağlık örgütü (WHO) ve FDI, ortak projeleri olan “2000 yılına kadar Ağız Sağlığı için Global Hedefler”in bildirisini açıklamıştır..

1989 Amerika İlk ticari evde diş beyazlatma ürünü pazara sunulmuştur.

1990lı Yıllar Amerika Diş rengi restoratif materyalleri, diş beyazlatma fazlaca kullanımı, kaplamalar ve implantlar  estetik dişhekimliğinde yeni bir dönemi başlatmıştır.

1994 isviçre ve İngiltere Dünya Sağlık Örgütü ve FDI 1994 yılını Uluslararası Ağız Sağlığı Yılı, ve 7 Nisan gününü de ağız sağlığı için Dünya Sağlık Günü olarak ilan etmişlerdir.

1997 Amerika FDA ilk dentinde kullanılan Erbium-YAG lazerini diş çürük tedavisi kullanımı için onaylamıştır.

2000 Fransa FDI Paris’teki Yıllık Dişhekimleri Kongresi’nde kuruluşunun 100.yılını kutlar. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bu vesile ile FDI Konseyini Elysee Sarayı’nda ağırlar.

2001 Fransa Dünyadaki ağız sağlığı eşitsizliğine bir çözüm üretmesi amacıyla, FDI Dünya Dental Gelişimi ve Sağlık Tanıtım Komitesini kurar.

2002 Amerika “Amerika’da Ağız Sağlığı” raporu: Bir genel Cerrah raporu.

2003 “2020 yılına kadar Ağız Sağlığı için Global Hedefler”; FDI,Dünya Sağlık örgütü (WHO) ve IADR (Uluslararası Dişhekimleri Araştırmacıları Birliği) tarafından ortak proje olarak kurulmuştur.

2004 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Dişhekimleri Federasyonu (FDI), Nairobi,Kenya’da Afrika’da ilk Ağız Sağlığı konferansını düzenlemiştir. Ağız sağlığı, ilk kez “Afrika’da Ağız Sağlığı Nairobi Deklarasyonu” ile temel bir insan hakkı olarak tanınmıştır.

2005 Dünya Sağlık Örgütü “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi” yürürlüğe girer. Tütün kullanımını azaltmakta kullanılan kanıtlanmış metodları hükümetlerden uygulamaya sokmalarını isteyerek halk sağlığını geliştirmek için uluslararası hukuku kullanmışlardır.

2006 Mısır FDI ve WHO ortak yayını olan “Tütün ya da Ağız Sağlığı” altı dilde yayımlanır.

2006 Fransa/ İsviçre Dünya Sağlık örgütü (WHO), Dünya Dişhekimleri Federasyonu (FDI) ve Uluslararası Dişhekimliği Araştırmacıları Birliği (IADR) tarafından toplanan uzman bir kurul, florür erişimini insan hakkı olarak tanımlar.

2007 İsviçre 193 ülkenin Sağlık Bakanlıkları, Cenevre’deki Dünya Sağlık Toplantısında  26 yıllık ilk ağız ve diş sağlığı kararını kabul etmiş ve dünya çapında ağız ve diş sağlığına yeniden dikkat çekmişlerdir.

2008 İsviçre İlk Dünya Noma Günü, Cenevre’deki Dünya Sağlık Toplantısı vesilesi ile kutlanmıştır. WHO,FDI ve diğer organizasyonlar bu unutulmuş hastalık için dünyayı uyarmışlardır.

2008 FDI 12 Eylül gününü Dünya Sağlık Günü olarak ilan eder. 12 Eylül aynı zamanda FDI kurucusu Charles Godon’un doğumgünü ve “Temel Sağlık Hizmetleri” tarihi “Alma-Ata Konferansı” yıldönümüdür.

2009 İlk “Oral Health Atlas”(FDI’ın Ağız Sağlığı Atlası) yayınlanır.

2012-20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü (WOHD): 12 Eylül gününün FDI Yıllık Dünya Dişhekimliği Kongre (AWDC) tarihlerine çok yakın olması ve FDI’ın tüm üyelerine başarılı bir WOHD günü için yardımcı olmasının lojistik olarak sakıncalı olması dolayısıyla yeni tarih,  20 Mart olarak değiştirilmiştir. (*)

(*)FDI 2012 Dünya Dişhekimliği Kongresi Genel Kurul Kararı- Hong Kong