İTHAL ÜRÜNLERDE TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KLAVUZU İSTEYİN

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 14: “Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım,kullanım,bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur.” demektedir. Satın aldıkları ürünlerin bir kısmında Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu bulunmaması ile ilgili dişhekimlerimizden gelen yoğun şikayetler doğrultusunda, TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği’ne (DİŞSİAD)  bir yazı ile bu durum iletilmiştir.

Konu hakkında  DİŞSİAD’a gönderilen en son yazımızda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 14. maddesinin açık hükmü hatırlatılarak, cihaz ve malzemelerin Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu ile satılması konusunda yasal yollar da dahil olmak üzere gereken girişimlerde bulunulacağı ifade edilmiştir.

Bu yazımıza cevaben DİŞSİAD’tan gelen yazıda; Türkçe Tanıtım ve  Kullanım Kılavuzu konusunda var olan eksikliklerin bilindiği, daha önce TDB tarafından yapılan girişimler doğrultusunda üyelerin kullanım kılavuzu eksikliğinin giderilmesi konusunda uyarıldığı ifade edilmektedir. DİŞSİAD üyesi olmayan kuruluşlar tarafından ithal edilen ürünlerde de kullanım kılavuzu olması gerektiği hakkında ilgili kuruluşlara bilgi verildiği de anılan yazıda belirtilmektedir.

Haber Tarihi : 19.02.2007

*************** 

DİŞSİAD’A GÖNDERİLEN YAZI 

Sayı    : 005. 160                                                                                                                                                   Tarih  : 05.02.2007
Konu  : Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu  

 

 

DİSSİAD

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 14. maddesinin açık hükmüne rağmen, meslektaşlarımızın satın aldıkları cihaz ve malzemelerin bir bölümünde Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarının bulunmadığı yolunda yoğun şikayetler gelmektedir.

Daha öncede 21.09.2006 tarih ve 005.963 sayılı yazımızda tarafınıza iletilen cihaz ve malzemelerin Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu ile satılması konusunda yasal yollarda dahil olmak üzere gereken girişimlerde bulunulacağını bilgilerinize sunarım.


Saygılarımla,
Murat ERSOY
Türk Dişhekimleri Birliği

Genel Sekreteri 

*********************** 

DİŞSİAD’TAN GELEN YAZI

 

Sayı     : M45/07                                                                                                                                                           10 Şubat 2007

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 

05.02.2007 Tarih ve 005.160 sayılı Türkçe Kullanım Kılavuzu ile ilgili yazınızda belirttiğiniz 2006 tarihli yazınızla ilgili olarak ekte gönderilen yazımızı tüm üyelerimize bildirmiştik.

Çok az olarakta olsa Türkçe Kullanım Kılavuzları hakkında eksiklikler olduğu bilgimiz dahilindedir, bunlarında giderilmesi için üyelerimize titiz davranmalarını hatırlatıyoruz.

Üyemiz olmayan kuruluşlar tarafından ithal edilen ürünlerinde kullanım kılavuzu olması gerektiğini ilgili kuruluşlara bildirmekteyiz.

Saygılarımızla

Ulvi ÇAVDAROĞLU
(Genel Sekreter)

Ek: 22 Eylül 2006 tarih ve 34 / 06 sayılı bültenimiz.

 

__________________________________________________________________________

 

 

BÜLTEN        : 34/06                                                                                                                                                     22 Eylül 2006


Sayın Üyemiz,

T.D.B. Başkanlığı, Diş Hekimlerinin satın aldıkları ürünlerin bir kısmında Türkçe Kullanım Kılavuzu bulunmadığı konusunda birliğe yakınmalar olduğu bildirilmiştir ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanununu hatırlatarak üyelerimize bu konuda bir hatırlatma yapılmasını talep etmiştir.

Konuya hassas davrandığınızdan şüphemiz olmamasına rağmen T.D.B.’nin isteği üzerine duyuru yapılması uygun görülmüştür.


Saygılarımla,

Ulvi ÇAVDAROĞLU
(Genel Sekreter)