TDB

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB);  ülkemizde ağız diş sağlığı hizmeti sunan 40 bini aşan dişhekiminin ortak sesi ve dişhekimliği mesleğinin Türkiye`deki sözcüsü olan Anayasal bir kuruluştur.

TDB; Anayasanın 135.inci maddesinde tanımlanan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” kapsamında 7 Haziran 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3224 sayılı “Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu” ile kurulmuş bir meslek örgütüdür.

Ağız diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Dişhekimleri Birliği; halkımızın  ağız diş sağlığının korunması, geliştirilmesi ve her bireyin kolay ulaşabileceği ağız diş sağlığı hizmetleri için bilimsel ve koruyucu temelli  politikaların oluşması için çalışır.

TDB; dişhekimlerinin maddi manevi haklarını korumak ve meslek ahlakının korunmasını sağlamak adına çalışmalarını yürütür.

TDB’ye bağlı 44  Dişhekimleri Odası bulunmaktadır.

DİŞHEKİMLERİ ODALARIMIZ

Adana Erzurum Mersin
Adıyaman Eskişehir Muğla
Ankara Gaziantep Ordu
Afyonkarahisar Hatay Osmaniye
Antalya Isparta Sakarya
Aydın İstanbul Samsun
Balıkesir İzmir Sivas 
Batman Kahramanmaraş Şanlıurfa 
Bursa Kayseri Şırnak
Çanakkale Kırklareli Tekirdağ
Çorum Kocaeli Trabzon
Denizli Konya Uşak
Diyarbakır Malatya Van
Edirne Manisa  Zonguldak
Elazığ Mardin  


Türk Dişhekimleri Birliği; kamu kurumlarıyla ilişkilerini Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aracılığıyla yürüterek, her platformda dişhekimliği mesleğine ait sorunları dile getirmekte ve çözümlere ait önerilerini sorumlu kamu yöneticilerine iletip ve bu konuda her türlü destek ve işbirliği görevini yerine getirmektedir.

Dişhekimleri Odaları, üyeleri ile doğrudan ilişki içindedirler. Meslektaşlarımız bağlı bulundukları Odalarda, komisyonlarda ve Oda Organlarında çalışarak, gönüllü katkılarıyla mesleğimizin ilerlemesi için çaba göstermektedirler. Mesleğini serbest olarak uygulayan dişhekimleri için Odalarımıza üye olmak, yasal zorunluluktur.

Güçlü örgüt bilincindeki meslektaşlarımızın katkıları ile her geçen gün daha iyi ve güzeli gerçekleştiren Odalarımız ve Birliğimiz tam bir uyum içinde, meslektaşlarının hizmetinde amatör bir ruhla görevlerini yerine getirmektedir.

Belirli zamanlarda bir araya gelen Başkanlar Konseyi toplantılarıyla, Odalar ve Birlik arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve böylece sorunlara sağlıklı çözümler üretilmesi sağlanmaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından dişhekimliği mesleğinin standartlarını yükseltmek ve meslek etik ve disiplinini sağlamak amacıyla çıkarılan tüzük, yönetmelik ve genelgeler yayınlanarak dişhekimliği dünyasının bilgisine sunulmaktadır. 

Türk Dişhekimleri Birliği; fakültede edinilen bilgi ve becerilerin unutulmaması, dişhekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, topluma daha nitelikli dişhekimliği hizmeti verilmesini sağlamak amacıyla,  akademik eğitim sonrası Sürekli Dişhekimliği Eğitimi (SDE) programları gerçekleştirmektedir. Dişhekimliği Fakülteleri ile uyum içinde gerçekleştirilen SDE etkinlikleri ile dişhekimliğinde eğitim ve uygulama düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği, pek çok konuda yayınladığı kitaplarla dişhekimliği alanındaki önemli bir boşluğunu doldurarak, mesleğin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği’nin kurulduğu ilk günden bu yana düzenli  yayınlanan ve üyelerle ücretsiz paylaşılan Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi ile de Birlik faaliyetlerinden ve mesleği ilgilendiren güncel gelişmelerden yurdun dört bir yanındaki dişhekimlerinin haberdar olması sağlanmaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık Bakanlığı Ulusal AIDS Komisyonu ve Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Komisyonu Bilimsel Danışma Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Danışma Kurulu’nda, birer üye ile temsil edilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı`nın sağlık politikaları oluşturmasına yönelik pek çok ortak çalışmasına da katılmakta, ürettiği projelerini paylaşmaktadır.

Birliğimiz;  Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği gibi diğer sağlık meslek birlik ve dernekleri ile ortak toplantı ve işbirliği yaparak sağlık meslek örgütlerinin ortak sorunlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği, Anayasanın ve yasaların güvencesi ile ülkemizde; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda meslek ve ülke sorunlarına yönelik çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliği içindedir.