VERGİ BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ İÇİN MALİYE BAKANLIĞINA YAZI GÖNDERİLDİ...!

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığınca yayımlanan 376 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Kasım ayından başlayarak meslektaşlarımıza vergi beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilmiştir.

Vergi Dairesi Müdürlüklerine yapılan başvurularda ise, meslektaşlarımıza kullanıcı kodu, şifre ve parola verilmesinin mümkün olmadığı, beyannamelerini ancak serbest muhasebeciler, mali müşavirler aracılığı ile gönderebileceklerinin ifade edilmesi üzerine işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Bursa Dişhekimleri Odasına üye bir meslektaşımız adına açılan ve Birliğimizce üstlenilen davada, Bursa 2. Vergi Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Ancak mahkeme kararının ibrazına rağmen bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuran meslektaşlarımıza, Maliye Bakanlığının yazısı olmadığı gerekçesiyle kararın uygulanamayacağı şeklinde bilgi verildiği öğrenilmiştir.

Birliğimizce Dişhekimlerine gerekli kullanıcı kodu, parola ve şifrenin verilmesinin sağlanabilmesi için Bakanlık tarafından bir genelge yayınlanması istemiyle  gerekli başvuruda bulunulmuştur.

Meslektaşlarımıza duyurulur…

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ


Maliye Bakanlığına gönderilen yazı için TIKLAYINIZ…