TDB 26.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU
‘Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği Çalıştayı’ Başladı

TDB 26.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu kapsamında 5-6 Eylül 2022 tarihlerinde devam edecek olan Dişhekimliği Mesleğinin Geleceği Çalıştayı’, Crowne Plaza Otelinde başladı.

Mesleğimizin geleceğine yön verebilmek, mesleki politikalarımızın ulusal ve uluslararası koşullar düzleminde gelecek projeksiyonunun geliştirilmesine ışık tutmak amacıyla düzenlenen Çalıştay içinde oluşturulan 5 çalışma grubu;

 IDişhekimliği Eğitimi;

1.Temel Dişhekimliği Eğitiminde Mevcut Durum ve Ülke Genelinde Eğitim Kalitesinin Sağlanması
2.Tıp ve Dişhekimliğinde Meslekler Arası Eğitim ve İşbirliği=Sağlık Çalışanlarının Bir Arada Eğitilmesi (Interprofessional Education &Collaboration)
3.Dişhekimliğinde Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitimin Yapılandırılması

 II. Dişhekimliğinde İstihdam ve İnsangücü Planlaması, 

 III. Dişhekimliğinde Tanıtımın Sınırları, 

 IV. Sağlık Turizmi, 

 V. Dişhekimliğinde Çalışma Alanları ve Özlük Hakları 

tarafından konu başlıklarında; dişhekimleri, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve konunun uzmanının yer aldığı 80 katılımcının emeği ile  hazırlanacak raporlar, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu ve Dişhekimliği Fakülteleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.

Çalıştayda yer alan tüm çalışma grubu üyelerinin bir araya geldiği ortak toplantıda Çalıştayın hedefleri hakkında açıklamaların yapıldığı konuşmaların ilkinde İstanbul Dişhekimleri Odası ve Kongre Organizasyon Başkanı Berna Aytaç; “... Mesleğimizin geleceği ve meslek örgütümüzün bu yöndeki önderliğinde büyük önem taşıdığını düşündüğüm bu çalıştay toplantısının mesleğimizin geleceğine katkı sağlayacağına inanıyorum. İstanbul Dişhekimleri Odası ve Organizasyon Yönetim Komitesi olarak her türlü desteğe hazırız. Katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim.” dedi.

Daha sonra TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Meslek Sorumları Sempozyumu Sorumlusu Güler Gültekin, toplantı programı hakkında bilgi verdi.

TDB Genel Başkanı ve Kongre Başkanı A.Tarık İşmen ise yaptığı konuşmada;  ‘Çalıştaylar; yol gösterici, rehber, siyaset belgeleri ve meslek örgütümüzün sağlık politikalarını ortaya koyması bakımından önemlidir.  2003 yılında gerçekleştirdiğimiz Dişhekimliğinde Uzmanlık Kurultayı bizler için bugün geçerliliğini korumakta o gün ortaya konulan tüm değer ve yargıların meslek örgütümüze halen rehberlik etmesi çalıştayların gerekliliği ve önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Siz değerli katılımcıların özgür, etik ve yol gösterici katkılarıyla politikalarımızın yol haritasını ortaya koyacağına inanıyor, meslek örgütüm adına destekleriniz için sizlere şimdiden teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.’ dedi.

Konuşmaların ardından Grup çalışmalarına başlandı. 

Çalıştay devam ederken yarın TDB Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Dişhekimleri Odaları Başkan ve Genel Sekreterlerinin yer aldığı toplantı 6-7 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak, toplantıda Çalışma Gruplarının raporlarının yanı sıra; TDB Kongre ve Fuar Yönetmeliği Taslağı ve Odalarımızdan gelen gündem önerileri görüşülecek, TDB Akademi e-Platformu çalışmalarını değerlendirilecek.

Türk Dişhekimleri Birliği

HABER GÖRSELLERİ