9. KOMŞU ÜLKELER DİŞHEKİMLERİ BİRLİKLERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TOPLANTISI YAPILDI

TDB 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamında, Türkiye ile coğrafi, tarihi, sosyal, mesleki ve kültürel olarak komşu olan ülkelerle dişhekimliği mesleği alanında fikir alışverişinde bulunmak, bilimsel ve ekonomik işbirliğini arttırmak amacıyla düzenlenen 9. Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu (KÜDBİP) Toplantısı, TİKA'nın desteği ile 9 Eylül 2022 tarihinde ICC Kongre Merkezi İstanbul’da yapıldı. 

TDB Genel Başkanı A. Tarık İşmen, Genel Sekreteri  K.Tümay İmre, TDB Merkez Denetleme Kurulu Raportörü Doç.Dr.Kıvanç Bektaş Kayhan ile TDB Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Taner Yücel, Prof. Dr. Nermin Yamalık, Prof. Dr. Hande Şar Sancaklı, Dr.Öğr.Üyesi  Duygu İlhan ve Dr.Öğr.Üyesi Uğur Ergin’in katıldıkları toplantıya; Dünya Dişhekimliği Birliği (FDI)  Başkanı Prof. Ihsane Ben Yahya, Azerbaycan Stomatoloji Birliği Başkanı Prof. Rana Aliyeva, Bosna & Hersek Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof. Sedin Kobasilija, Genel Sekreter Prof. Nina Markovic, Bulgaristan Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nikolai Sharkov, Fas Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Nabila Alami Idrissi, İran Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr Ali Tajerna, Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Dr. Behnam Abbasian, Kazakistan Stomatoloji Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Maira Kopbayeva, Kıbrıs Türk Diştabipleri Birliği Başkanı Dr. Kaan Asvaroğlu, Kosova Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Bilerim Kamberi, Kırgız Cumhuriyeti Stomatoloji Birliği Başkanı Prof. Abibilla Kalbaev, Mısır Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof. Maguid Amin Mohamed, Genel Sekreteri Prof. Ahmed Farid Shebab,  Lübnan Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof. Ronald Younes, Makedonya Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Marijan Denkovski ve Başkan Vekili Mirlind Selimi, Pakistan Genel Sekreteri Prof. Nasir Ali Khan, Özbekistan Dişhekimleri Birliği Prof. Rakmatulla Nigmatov ve Yemen Dişhekimleri Birliği Başkanı, Dr. Mohamed Salem Binhafid katıldılar.    

Toplantı aşağıdaki gündemle yapıldı. 

1. Açılış
2. Dünya Dişhekimleri Birliği’nin (FDI) ağız sağlığı tanımı ve genişleyen ağız sağlığı tanımının dişhekimliği eğitimi ve mesleki uygulamalar üzerine etkileri.  
3. Mesleki gelişmelerin ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin değerlendirilmesi.   

  • Göç Çalışma Grubu Faaliyetleri 
  • Araştırma ve Eğitim Grubu Faaliyetleri              

4. Savaşlara ve iç çatışmalara bağlı göçlerin ilgili ülkelerdeki ağız-diş sağlığına etkileri ve  göçmen dişhekimlerinin durumu.
5. Üye ülkelerdeki son dönemdeki mesleki konular, sorunlar, gündem ve gelişmeler.
6İkili işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi (TDB Akademi, e-platform etkinlikleri).
7. Önümüzdeki döneme ilişkin çalışma programının ve öncelikli mesleki konuların  belirlenmesi.
8. Dilek ve temenniler
9.  Kapanış 

TDB Genel Başkanı  A.Tarık İşmen, yaptığı açılış konuşmasında, “Türk dişhekimleri olarak bu platforma ev sahipliği yapmaktan gururluyuz ve FDI Başkanımızın da katılımıyla mesleğimizin var olan sorunlarını, gelecek için perspektiflerimizi paylaşmak için kıtaların buluştuğu İstanbul’da bir araya gelebilmek çok anlamlı. Ağız-diş sağlığı tanımı; mesleğe başladığımız zaman “diş” dışında bir kapsama sahip değildi. Bugün Meslek Birliğinin Başkanlığını yaparken bambaşka bir vizyonum/vizyonumuz var.  Komşu coğrafyalarda yaşanan savaş, iç savaş ve sosyo-ekonomik etkiler ile ülkemiz son 11 yılda 10 milyona  yakın göç aldı. Bu göçün sosyal, ekonomik yansımaları sağlık alanında da kendini gösterdi. Kızamık, el, ayak hastalığı gibi viral enfesksiyonların sıklığı artarken, ülke çapında ek aşı uygulaması söz konusu oldu. Son üç yıla adını yazdıran COVID-19 pandemisi ağız-diş sağlığı alanında da büyük etkiler oluşturdu. Kamuda çalışan dişhekimi meslektaşlarımız büyük bir özveriyle filasyona katıldı" dedi. 

İşmen, “FDI ile birlikte Sigarayı Bırakma konusunda yaptığımız işbirliği ile kongremiz kapsamında Sigarayı Bırakma Çalıştay’ı düzenleyerek dişhekimlerine sigarayı bıraktırma konusunda eğitim verilecek olup, bu konu da özenle üzerinde durduğumuz bir toplum sağlığı hizmetidir. Gerek bölgemizde, gerekse dünyada iyi örnek oluşturmak ve ağız-diş sağlığı konusunda gelişmelerin takipçisi olmak, yeniliklerin yaratıcısı olmak konusunda birlikte çalışan Türk Dişhekimleri Birliği ile toplantıya tekrar hoşgeldiniz!” diyerek, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'na (TİKA) katkılarından ötürü teşekkür etti.   

Göç Çalışma Grubu küresel düzeyde ilgili kurumların omuzlarına büyük bir yük yüklediğini ifade ettiği çalışmasında, ulusal ve uluslararası düzeydeki karar alıcıları etkileyecek gerçek hikayelerin aktarılmasının etkin bir çalışmayla gerçekleştirilebileceğini ifade edildi.  Ayrıca, aynı çalışmada göçmenlikle ilgili iki büyük risk grubunun bulunduğunu ve bunların yeterli ağız-diş sağlığı bakımı alamayan göçmenler ile ülkesinde ayrılmak zorunda kalan ve aktif bir biçimde mesleğini icra edemeyen dişhekimlerinin olduğu ifade edildi.  

Araştırma ve Eğitim Grubunun çalışmasında,  eğitim gruplarında aynı dilin konuşulması için eğitim seviyesinin önemine değinilerek, bu amaçla üyeler arasında, onların eğitimleri üzerine çeşitli  anketlerin yapılmasına karar verildi.   

Toplantı sonunda Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Ağız Sağlığı Tanımı Deklarasyonu yayınlandı.

Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Ağız Sağlığı Tanımı Deklarasyonu

İstanbul, Türkiye
Kabul Tarihi: 09.09.2022

Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) ağız diş sağlığını şu şekilde tanımlamıştır:

“Ağız sağlığı çok yönlüdür ve konuşabilme, gülümseyebilme, koku alabilme, tat alabilme, dokunabilme, çiğneyebilme, yutabilme ve pek çok duygusal durumu yüz ifadeleriyle güvenle, ağrı, rahatsızlık  ve kraniyofasiyal rahatsızlıklar olmaksızın ifade edilebilme becerilerini kapsar. (baş, yüz ve ağız boşluğu)

Ağız ve diş sağlığı ağızın sağlığı anlamına gelir. Yaşınız kaç olursa olsun ağız ve diş sağlığı genel sağlığınız ve iyilik haliniz kritik bir önem taşır.”

Açıktır ki, bu en son tanım, ağız-diş sağlığıyla ilişkili önemli işlevleri sıralarken ayrıca hem fiziksel sağlık hem de zihin sağlığı perspektifinden ağız-diş sağlığının öneminin altını çizmektedir. Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu (KUDBİP), Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI)’nin en son ağız-diş sağlığı tanımını desteklemekte ve bu tanımın yaygınlaştırılmasını teşvik etmektedir.

***

The Neighbouring Countries Dental Associations Collaboration Platform Declaration on Definition of Oral Health:

Istanbul, Turkey
Acceptance date : 09.09.2022 

World Dental Federation (FDI) defines oral health as follows:

“Oral health is multi-faceted and includes the ability to speak, smile, smell, taste, touch, chew, swallow and convey a range of emotions through facial expressions with confidence and without pain, discomfort and disease of the craniofacial complex (head, face, and oral cavity).

Oral health means the health of the mouth. No matter what your age, oral health is vital to general health and well-being.”

It is obvious that this latest definition while listing the important functions related to oral health, also highlights the importance of oral health both from a physical health and mental health perspective ‘The Neighbouring Countries Dental Associations Collaboration Platform (NDACP) support this latest definition of oral health of World Dental Federation (FDI) and encourages the promotion of this definition.