REKLAM NEDENİYLE MESLEKTEN GEÇİCİ MEN

Bursa’da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunun sponsorlu reklamı nedeniyle mesul müdür dişhekimi hakkında önceki disiplin cezaları da gözetilerek verilen meslekten geçici men cezası, Mahkeme tarafından da hukuka uygun bulundu.

Ankara 2.İdare Mahkemesi, soruşturmaya konu içeriğin 'belli bir alanda verilen sağlık hizmetinin ticari bir niteliğe büründürülerek talep oluşturmaya yönelik olduğu' belirlemesiyle, daha önce de reklam yasağını ihlal eden dişhekimi hakkında bir üst ceza olarak meslekten geçici men cezası verilmesinin mevzuat gereği olduğuna hükmetti.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde tanımlanan disiplin suçlarının birden fazla kez işlenmesi halinde cezalar artırılmaktadır. Reklam yapmanın cezası para cezası iken, eylemin tekrarlanması halinde meslekten geçici süreyle alıkonma cezası da verilebilmektedir.

Ayrıca, sağlık hizmetlerinde yasak olan reklam sebebiyle Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından da durdurma ve para cezası uygulanmaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği

T.C Ankara 2. İdare Mahkemesi`nin Esas No 2022/832, Karar No 2022/1817  için tıklayınız...

T.C Ankara 2. İdare Mahkemesi`nin Esas No 2022/830, Karar No 2022/1950  için tıklayınız...

T.C Ankara 2. İdare Mahkemesi`nin Esas No 2022/831, Karar No 2022/2008  için tıklayınız...