TDB 2023 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE
TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

Meslektaşlarımızın 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yıl boyunca uygulayacakları 'Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi', Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek Merkez Yönetim Kurulumuzun 14-15 Aralık 2022 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir.

Meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.

Türk Dişhekimleri Birliği 

Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi için tıklayınız…