ÜLKEMİZDE MUTLU YAŞAMAK, YÖNETENLERE ve HUKUKA GÜVENMEK İSTİYORUZ

14.04.2009

ÇYDD Başkanı Sayın Türkan Saylan, değerli bilim insanlarımız ve çağdaş Türkiye`nin aydınlık yüzlerinin son operasyon kapsamına alınarak kamuoyu karşısında peşinen suçlanmaları bizleri son derece rahatsız etmiştir.

Sayın Saylan, bu güne kadar uygulamaya koyduğu sosyal sorumluluk programları ve okuyamayan çocukları okula kavuşturma projeleri ile onlara kucak açıp aydınlık yüzler oluşturmaya çalışmıştır.

Çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güderek demokrasiye katkıda bulunanların “demokrasi karşıtı” olarak nitelendirilmeleri gayretinin özünde büyük bir çelişki yatmaktadır. Oysa korkulması gerekenler eğitimciler ve eğitime katkıda bulunanlar değil, cehaletten medet umanlardır.

Yapılan bu operasyonların hukuki boyutunu aşıp siyasi bir sürece dönüşmekte olduğu endişelerimizi güçlendirmektedir.

Hangi şartlarda olursa olsun insan hakları ve hukukun üstünlüğünü istemek bizlerin yurttaşlık hakkı olduğu kadar,  bunları ülkede egemen kılmak ta devletin birincil görevidir.

Ülkemizde huzurlu ve mutlu yaşamak istiyoruz. Yönetenlere ve hukuka güvenmek istiyoruz.

Prof. Dr. Murat AKKAYA
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı