TDB 16.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ BASIN TOPLANTISI


23.06.2009

Sayın Basın Mensupları,

22 bini aşan dişhekiminin ortak sesi olan Türk Dişhekimleri Birliği, ulusal sınırların da dışına taşıp, düzenlediği ulusal ve uluslararası kongre ve fuarlarla dünyadaki gelişmelerin yakından izlenmesine ve Türk dişhekimliğinin gelişmesine öncülük etmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından her yıl; dişhekimliği ile ilgili en güncel bilimsel gelişmelerin aktarıldığı, mesleki sorunlarımızın tartışıldığı Uluslararası Dişhekimliği Kongresi ile dişhekimliği teknolojisinin en yeni ürünlerinin tanıtıldığı EXPODENTAL Fuarı düzenlenmektedir.

1992 yılında ilk defa İzmir’de başlayan uluslararası kongre geleneğimiz,  bugün aynı şevk ve heyecanla devam etmektedir. Türk Dişhekimleri Birliği, bugüne kadar toplam 15 uluslararası kongre düzenlemiştir.

Kongrelerimize bugüne kadar her yıl yaklaşık 2000-2500 dişhekimi, EXPODENTAL Fuarlarımıza ise  100’ün üstünde firma katılmıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği, bugün dünyada saygın bir yere sahiptir. Birliğimiz, kurulduğu günden bu yana dünyada ve bölgesinde var olan uluslararası organizasyonlarla karşılıklı işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği, kuruluşunun ilk yıllarında Dünya Dişhekimleri Birliğ (FDI)’ne üye olmuştur.(1988)  TDB; bugün dünya çapında 130’dan fazla ülkede 190 dişhekimleri birliğini ve 1 milyondan fazla dişhekimini temsil eden FDI’ın 2 komisyonunda üye bulundurarak, Türkiye’yi uluslararası platformda da temsil etmenin gururunu yaşamaktadır. FDI Eğitim ve Bilim Komitelerinde yer alan üyelerimizin yanı sıra FDI Doğu Avrupa Müdürlüğü’nü de TDB üyesi bir meslektaşımız yürütmektedir.

Avrupa ülkelerinin dişhekimliği birliklerinin oluşturduğu Avrupa Bölgesel Organizasyonu (ERO)’nun da üyesi olan TDB, 1997 ve 2008 yıllarında ERO Genel Kurul Toplantılarına İstanbul’da ev sahipliği yapmıştır.

Bu büyük organizasyonlar içerisinde önemli görevler almış olan Birliğimizin düzenlediği ve dişhekimliği alanında ülkemizin en büyük etkinliği olan uluslararası kongreler, bilimsel açıdan güncel bilgiye ulaşmanın yanı sıra mesleğimize ait sorunların tüm taraflarca konuşulup tartışılacağı bir platform oluşturmaktadır.

Bu kongremizin ilk iki gününde gerçekleştireceğimiz Meslek Sorunları Sempozyumu’nda ağırlıklı olarak dişhekimlerinin özlük haklarını tartışacağız.

Çalışanların özlük hakları, onların yaşam kalitesinin artmasını sağlayan en önemli unsurdur. Meslek Sorunları Sempozyumu’muzda bu konuyu kamu ve özel toplu çalışma birimleri olmak üzere iki temel başlık altında inceleyeceğiz.

Sosyal güvenlik alanında yapılan değişiklikler sonucu kamudaki sağlık hizmetleri artık ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı’na ait kurum ve kuruluşlarda verilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın verimliliği arttırmak gerekçesiyle uygulamaya koyduğu “performans sistemi” ise istenilen yararı sağlayamamıştır. Tedavi kalitesinin değil,  sayısının kriter alındığı sistemde hekim daha fazla tedavi işlemi yapmaya zorlanmaktadır.  Ağır iş yükü altında ezilen hekim, fiziksel ve ruhsal olarak da yıpranmakta, bu durum iş barışını bozan bir ortam yaratmaktadır. Yorgunluğun, yoğunluğun ve stresin arttığı ortamlarda çatışmalar baş göstermektedir. Performans sisteminden alınan ücretler hekimin emekliliğine yansıtılmamakta, bunun sonucu olarak da hekimin geliri,  çalıştığı dönemle emeklilik dönemi arasında bir uçurum oluşturmaktadır.

Yeni düzenlemelerle kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan meslektaşlarımız sözleşmeli statüde çalıştırılarak büyük hak kayıplarına uğratılmışlardır.  4/B statüsündeki hekimlerimize tanınan yeni haklar özlük haklarında bazı iyileşmeler sağlamışsa da hala birçok sorun çözüm beklemektedir. Kamuda çalışan meslektaşlarımız aynı işi yapmalarına rağmen,  bulundukları kadro ve birime göre farklı ücret almaktadır.

Bu arada serbest çalışan meslektaşlarımızın birçoğu zorlayıcı hayat koşulları ve yanlış sağlık politikaları nedeniyle muayenehanesini kapatma durumuna gelmiştir. Bu meslektaşlarımızın bir kısmı büyük sermaye grupları tarafından açılan özel ağız ve diş sağlığı kuruluşlarında ücretli çalışan hekim pozisyonuna getirilmişlerdir. Özellikle dişhekimliği, hasta-hekim ilişkisi açısından devamlılık isteyen bir sağlık hizmetidir. Bu nedenle de muayenehaneler korunması gereken sağlık birimleridir. AB Dişhekimliği Konseyi (CED) raporlarında da “bireysel çalışılan yerler olan muayenehaneler, tekelleşmeye karşı korunması gereken yapılar” olarak tanımlanmaktadır.  Ayrıca İsviçre Deontoloji Tüzüğü’nde “hasta hekim ilişkisinin, hasta kurum ilişkisine göre daha tercih edilmesi gereken yaklaşım” olduğu ifade edilmektedir.

Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 100. Yıl Kongresi’ndeki basın toplantımızda kamunun başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından hizmet almasını gündeme getirmiştik. Bu konuda yaptığımız çalışmalar neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri bir açıklama yaparak “özelden hizmet alımı”nı uygun gördüklerini ifade ettiler. Sosyal Güvenlik Kurumu’yla yürüttüğümüz çalışmalar sonuçlandığında halkımızın ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşımı daha kolaylaşacak ve toplumun ağız diş sağlığı seviyesi yükselecektir. Hizmet alımında meslektaşlarımızın özlük haklarının korunması önemli bir duyarlılığımızdır.

Meslek Sorunları Sempozyumunda tartışılacak olan diğer ana başlıklarımız dosyamızın içeriğinde geniş kapsamlı olarak yer almaktadır.

Dişhekimliği mesleğinin sorunları ve halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşımı konusunda yaşanan sıkıntıları kamuoyuyla paylaşmamızı sağladığınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof.Dr.Murat AKKAYA
Türk Dişhekimleri Birliği
ve Kongre Başkanı