SAYIN SAĞLIK BAKANI NE DEDİNİZ... NE YAPTINIZ?

 
17.07.2009

Bir süredir gündemimizi yoğun bir şekilde meşgul eden dişhekimliğinde uzmanlık konusunda birbiri ardına olumsuz gelişmeler yaşanmaktadır. Birkaç ay öncesine kadar Sağlık Bakanlığı Türk Dişhekimleri Birliği`nin görüşleri doğrultusunda düzenleme yapılacağı şeklinde açıklamalar yaparken, 6-7 Mayıs 2009 tarihinde toplanan Tıpta Uzmanlık Kurulu, dişhekimliğinin 6 dalında uzmanlık olmasına karar vermiştir.

Gelişmeler üzerine Oda Başkanlarımızın tamamının katılımı ile bir metin hazırlanarak Bakanlığa sunulmuştur. Ardından 11 Haziran 2009 tarihinde Oda Başkanlarımız Ankara`da olağanüstü toplanmış; Başkanlarımızın bir bölümü TBMM`de konuyu gündeme taşıyarak bilgilendirme yaparken, TDB Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve 10 Oda Başkanımızın da içinde bulunduğu bir heyet Sayın Sağlık Bakanını ziyaret etmiş ve konu hakkındaki görüşlerimiz kendisine iletilmiştir. 

Bu görüşmede Sağlık Bakanı Prof.Dr.Sayın Recep Akdağ, farklı düşündüğünü belirtmiş olmakla birlikte, yönetmeliğin dişhekimliğinde Ağız Diş Çene Cerrahisi ve Ortodonti olmak üzere iki dalda uzmanlık şeklinde çıkarılacağını, ancak konunun tarafları olan Sağlık Bakanlığı, Türk Dişhekimleri Birliği ve Bilimsel Dernek temsilcilerinden oluşan bir kurulun ülkemizin gerçek uzman  ihtiyacını tespit etmek ve  diğer dalların durumu için çalışmalara başlaması gerektiğini, kurulun 3 ay içinde çalışmasını tamamladıktan sonra vereceği rapor doğrultusunda Yönetmeliğin ilgili hükmünün yeniden düzenlenebileceğini açıklamıştı.

Sayın Bakanın bu açıklamasından sonra, adı geçen kurulun Bakanlık tarafından oluşturulacağı düşüncesiyle kısa bir süre beklenilmiş, bu süreç zarfında Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçilmeye çalışılmıştır. Görüşme taleplerimize olumlu yanıt alınamaması üzerine, 02.07.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü`ne bir yazı gönderilmiş ve bahse konu Kurul`un oluşumu ve çalışmalarına başlaması için Türk Dişhekimleri Birliği olarak tarafımızdan yapılacakların bildirilmesi istenmiştir.

Ancak bu gelişmelere rağmen, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından hazırlanan ve 6 dalda uzmanlık öngören Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği`nin, bu görüşmeden sadece bir hafta sonra Bakanlık tarafından onaylanıp Bakanlar Kurulu`na, ardından da Cumhurbaşkanlığı`na gönderilmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.  

Sayın Sağlık Bakanının TDB heyeti önünde verdiği sözü hangi gerekçe ile yerine getirmediğini öğrenmek için yaptığımız görüşme taleplerimize de ne yazık ki olumlu bir yanıt alınamamıştır.  

TDB; yapıcı olmaya, bilgi ve deneyimlerini olumlu yönde aktarmaya çalışırken üzülerek görmekteyiz ki, ağız diş sağlığı ile ilgili politikaların oluşturulması esnasında görüşlerimiz dikkate alınmamakta, verilen söz tutulmamaktadır.  

Güven; kişiler ve kurumlar arasındaki ilişkilerde olması gereken en temel ve vazgeçilmez unsurdur. Sağlık alanının en yetkin ağzından çıkan sözler, haklı olarak bizler için teminat kabul edilmiştir.  Ne yazıktır ki bu olay, ülkemizde siyasete ve siyasetçiye duyulan güven eksikliğinin nedeninin tartışılmaz bir örneği olarak karşımızda durmaktadır. 

Gelişmelere göre hukuki süreç Birliğimiz tarafından başlatılacaktır.

Meslek Birliği olarak yaşadığımız bu durumu, başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan olmak üzere tüm kamuoyunun dikkatine sunarız.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

-  Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları Ortak Açıklaması (04.06.2009)

-  Tıpta Uzmanlık Kurulu Kararına İlişkin Görüşlerimizi Bakanlığa İlettik (13.05.2009)