SAYIN BAKANIN AÇIKLAMALARI CAMİAMIZDA VE HALKIMIZDA BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTIR


07.09.2009

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından 3 Eylül 2009 tarihinde bir televizyon kanalında yapılan röportajda; ağız diş sağlığı hizmetlerinin özelden alımının düşünülmediği ifade edilmiştir. Gerek halkın ağız diş sağlığı sorunlarının çözümüne gerekse meslektaşlarımızın artan ekonomik sorunlarına bir açılım getirmesini beklediğimiz bu uygulamaya ilişkin olarak yapılan açıklama halk sağlığına verilen öncelikler açısından üzüntü vericidir.  

11 Ekim 2008 Tarihinde Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşme sonrası, Sayın Başbakan Sağlık Bakanı ve Çalışma Bakanından konu ile ilgili çalışma yapılmasını istemiş; bu konuda çalışmaya destek olacak bir dişhekimi milletvekili meslektaşımızı da görevlendirmiştir. Bu yılın Mart ayında, o zaman ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından Ağustos ayında hizmet alımının başlayacağı basına ve kamuoyuna açıklanmış; 20 Mart 2009 tarihinde Türkiye`nin dört bir yanından gelen Dişhekimleri Odalarının Başkanlarının katıldığı toplantıda yine o zamanki SGK Başkanı, GSS Genel Müdürü ve Daire Başkanları ile hizmet alımının en geç Eylül ayı başında başlayacağını açıklamış, izleyen süreç içerisinde Birliğimiz ve SGK arasında çeşitli teknik konuları kapsayan bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu arada birçok Odamız kendi bölgelerinde, meslektaşlarımızla toplantılar düzenleyerek verilen bu sözler doğrultusunda bilgilendirme çalışmaları yapmışlardır. Bunlara ek olarak ağız ve diş sağlığı ile ilgili tedavi gereksinimi olan vatandaşlarımız bu açıklamalar doğrultusunda tedavilerini erteleyerek, hizmet alımını beklemişlerdir. İki kurum arasında iyi bir işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar bitme noktasına geldiğinde yapılan bu açıklama, toplumda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.  

Sağlık harcamalarının çok fazla arttığının iddia edildiği bir ortamda ne yazık ki ağız diş sağlığı harcamalarının sağlık harcamaları içersindeki oranı bu artışla ters orantılı olarak azalmıştır. Halbuki genel sağlık harcamalarına oranla çok küçük bir bütçe ile halkımızın ağız diş sağlığı düzeyinde gerçekleştirilecek olan iyileştirme, genel sağlık harcamalarını da azaltacaktır.  

Defalarca açıkladığımız gibi toplumumuzun ağız ve diş sağlığı sorunları, önemli bir sağlık sorunudur ve yalnız başına kamu sağlık kuruluşları tarafından karşılanması mümkün değildir. Türk Dişhekimleri Birliği bu süreç içinde dişhekimlerini temsilen, toplum sağlığı yararına bu çalışmalar içinde olmuştur. Bakan değişiminin, devlet politikalarının devamlılığını etkilememesi gerekir.  

Sayın Başbakanımızın 327 gün önce vermiş olduğu sözün arkasında duracağına dair inancımızı korumak istiyoruz.    

Prof.Dr.Murat AKKAYA
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı