DİŞHEKİMLERİNİ VE ONLARIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ’Nİ UNUTAN SİYASİ İKTİDARI BİZLER UNUTMAYACAĞIZ!

 15.09.2009

 “Muayenehaneler de ülkemizin kaynaklarıdır ve kamunun muayenehanelerden hizmet alımı, bizim vatandaşın ayağına hizmet götürme anlayışımız ile örtüşmektedir”.

Yukarıdaki sözler 11 Ekim 2008 tarihinde gerçekleşen görüşmede Sayın Başbakan tarafından dile getirilmiş ve oluşan siyasi irade sonucu tüm bürokrasi ve siyaset mekanizmasında çalışmalara başlanmasına neden olmuştur. Bu görüşme sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanlarının ve bürokratlarının katıldığı toplantı sonrası muayenehanelerden hizmet alımının ağız-diş sağlığı hizmetlerinin halka sunumu açısından uygun olduğu kararı alınmış ve teknik çalışmalara başlanmıştır. Alınan bu kararın, yerel seçimler öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kamuoyu ile paylaşılması ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı tarafından Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dişhekimleri Odaları Başkanlarımıza, düşünülen sistemle ilgili sunum yapılması, hem meslektaşlarımız hem de halkımızda umutlu bir beklenti yaratmıştır.        

Bu süreç içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile onlarca toplantı yapılmış ve teknik çalışmalar hemen hemen bitme noktasına getirilmiştir. Yetkililerin, en geç Eylül ayında hizmet alımının başlayacağı yönündeki açıklamaları nedeniyle hastalarımız tedavilerini ertelemeye başlamış ve bu yüzden zaten kriz nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan meslektaşlarımız ikinci bir açmaza sürüklenmiştir. Meslektaşlarımız bu sıkıntıları Eylül ayında hizmet alımının başlayacağı sözüyle göğüslemeye çalışmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ve bürokratlarının değişmesine kadar düzenli bir şekilde devam eden çalışmalar ne yazık ki bu değişimden sonra aniden kesintiye uğramış ve sonunda Sayın Bakanın açıklaması ile bir yıllık emeğin, zamanın ve harcanan paraların boşa gittiği anlaşılmıştır. 

Sadece muayenehanelerden hizmet alımı ile ilgili değil, dişhekimliği ile ilgili uzmanlık vb. diğer konularda da sürekli dişhekimlerine ve onların örgütü Türk Dişhekimleri Birliği’ne rağmen kararların alınması, hizmet alımı ile ilgili açıklamaların zaman zaman başka bakanlıklar tarafından da yapılması, artık bu kararların tek merkezden çıktığı kuşkusunu yaratmaktadır. Bu durumun, Sayın Başbakanın 2002 yılında ilk defa iktidara gelişinde “sorunları, konunun muhatabı Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çözeceğiz” açıklaması ile çeliştiğini ve devlet yetkililerince yapılan açıklamaların “devlette devamlılık ilkesi” ile bağdaşmadığını hatırlatmak isteriz.

Halkımız ağız-diş sağlığı hizmetlerine ulaşmak için sadece kamu kurumlarına başvurabilmektedir, kamu yatırımlarının son derece yetersiz olması nedeniyle hizmet alabilmek için aylarca, hatta yıllarca sıra beklemek zorunda kalmaktadırlar. Türk Dişhekimleri Birliği olarak sunduğumuz teklifimiz bir yandan halkın ağız-diş sağlığı hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırırken, bir yandan düşük kapasite ile çalışmak durumunda kalan ve ülkemizin bir kaynağı olan dişhekimi muayenehanelerinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere son derece dikkatli hazırlanmıştır. Tüm hizmetler kullanılırken kamu maliyesinin durumu da özellikle göz önünde tutulmuştur.

Yetkililer ne yazık ki sağlığın en temel insanlık hakkı ve ağız-diş sağlığının da genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmaktadırlar. Yıllardır süregelen ağız-diş sağlığının görmezden gelinmesi politikaları devam etmektedir. Uygulanan yanlış politikaların en belirgin sonucu ise ağız-diş sağlığı göstergelerinin gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olmasıdır. 

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları, tüm meslektaşlarının katılımı ile gelinen noktayı kamuoyu ile paylaşmayı, halkımızı hakkı olan sağlık hizmetleri için bilgilendirmeyi türlü eylemliliklerle sonuna kadar sürdürecektir.

Ağız-diş sağlığı hizmetlerini sağlığın tüm bileşenlerinin dışında tutarak görmezden gelme politikalarını asla hoş görmeyeceğiz.

Prof.Dr.Murat AKKAYA                                                          Doç.Dr.Merih BAYKARA
Türk Dişhekimleri Birliği                                                   Ankara Dişhekimleri Odası
        Genel Başkanı                                                                           Başkanı