TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİNDEN; HÜKÜMETE ÇAĞRI!

 
26.09.2009

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) son gelişmeler üzerine 26 Eylül 2009 tarihinde Hürriyet ve Posta gazetelerinde yayınlanan ilanı ile Hükümete bir çağrıda bulunmuştur.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ`NDEN
KAMUOYUNA DUYURU

Bir yıl önce; hem halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak hem de gelecek yıllarda daha az para harcayarak daha sağlıklı ağızlara sahip bir toplum yaratmak için Hükümete bir proje sunduk.

Başbakanın bu projeyle ilgili çalışma yapılması talimatı üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Dişhekimleri Birliği`nin de görüşlerine başvurarak çalışmalar yürüttü. Hazırlıkların tamamlanıp hizmet alımının başlayacağının söylendiği Eylül ayı başında ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bir televizyon kanalında yapılan röportajda sorulan soru üzerine, ekonomik krizi gerekçe göstererek Özelden Hizmet Alımı Projesi`nin ertelendiğini söyledi.

Sayın Bakanın bu açıklamayı bir yıl boyunca ortak toplantıların yapıldığı kurumun yöneticilerine değil de bir muhabire yapmış olması, “sorunları muhataplarıyla çözeceğiz” diyen bir hükümet anlayışıyla örtüşmemektedir.

 HÜKÜMET: 

√ Ağız diş sağlığını, genel sağlığın bir parçası olarak kabul etmeli,

√ Sosyal Devlet anlayışının gereği olan Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikasını oluşturmalı,

√ Özel çalışan dişhekimlerinin yatırımlarının bu ülkenin kaynakları olduğunu görmeli ve bu kaynakları ağız ve diş sağlığı sorunlarının çözümünde etkin olarak kullanmalıdır.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ