TDB BAŞKANLAR KONSEYİ BASIN AÇIKLAMASI: FÜZELERE DEĞİL, SAĞLIĞA BÜTÇE!

 

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi
Basın Açıklaması
 (3 Ekim 2009-Trabzon)

FÜZELERE DEĞİL, SAĞLIĞA BÜTÇE!

Hükümet, tercihlerini halktan ve hekimden yana değil füzelerden yana kullandı.

Ağız-diş sağlığı göstergeleri, genel sağlığa göre daha kötü olmasına karşın Hükümet yaptığı açıklamalarla bir kez daha ağız-diş sağlığı hizmetlerinin toplumun ihtiyacını karşılayacak şekilde organize edilebilmesini engellemiştir.

Halkımız, vergi ve sağlık primi ödeyerek sağlık güvencesine sahip olsa da, kamu kurumlarındaki yanlış düzenlemelerinin de neden olduğu yetersiz hizmete mahkûm edilmekte ya da kendi maddi olanaklarıyla tedavi olmaya çalışmaktadır.  Ekonomik kriz içinde olan halk, tedavi bedelini ödeyecek durumda değildir, bu da hastalıklarının artmasını beraberinde getirmektedir.

 Ağız - diş sağlığı ihtiyacını karşılamak, başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından da hizmet alınmasıyla mümkündür. Türk Dişhekimleri Birliği`nin çabalarıyla geçtiğimiz yıl başlatılan `Kamunun Serbest Çalışan Dişhekimlerinden Hizmet Alımı` projesi çözüm yolunda yeni olanaklar sunmuştu. Hizmet alımı için bakanlar ve bürokratlar tarihler verip, sözleşme için teknik çalışmalar yapılırken, bir anda bütçe ve kriz neden gösterilerek sağlık hakkına ulaşımın engellenmesinin, Hükümetin basit bir bütçe hesabını yapamamasından kaynaklandığına inanmıyoruz. Burada sorun, Hükümetin sağlığa ve özel olarak da ağız diş sağlığına ait sorunları çözmesi gereken problemler olarak, görmemesidir.

Hükümet temsilcileri hiç diş ağrısı çekmemiş olmalılar ki sevk sürelerini 6 aya kadar çıkartmış, ayrıca katılım paylarını da arttırarak sağlığı ulaşılmaz kılmıştır. Korunma kavramını hastalıkların oluşmasını engelleme değil sadece patriyot füzeleri alımı gibi yöntemlerle sınırlayan zihniyet aldığı tasarruf tedbirleriyle geleceğimiz olan çocuklarımızın da tedavi haklarını gasp etmiştir. IMF`in tavsiyeleriyle birkaç kalem hareketiyle bütçeyi denkleştirdiğini zannedenler bu sayıların insan sağlığıyla ilgili olduğunu akıldan çıkarmamalıdır.

Dişhekimlerinin taleplerine hiçbir duyarlılık göstermeyen, insan gücü planlaması yapmayan ve dişhekimlerinin coğrafik dağılımını sağlamayan Hükümet yeni dişhekimliği fakülteleri açarak, kontenjan arttırarak işsizliği körüklemektedir.

Ağız diş sağlığı sorunlarının çözümünde sosyal devletin gereği olarak:

v  Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalıdır.

v  Ağız diş sağlığı temel bir sağlık hakkıdır, ertelenemez.

v  Muayenehanelerimiz bu ülkenin kaynaklarıdır, gözden çıkarılamaz.

v  Kamu, yatırımlarını ihtiyaç olan yerlere yapmalıdır.

v  Kamudaki dişhekimlerimizin haklarını yok eden geleceklerini karartan uygulamalardan vazgeçilmeli, iş güvencesi sağlanmalı ve özlük hakları geliştirilmelidir.

Biz, dün olduğu gibi bugün de politikalarımızı her ortamda dile getirmeye devam edeceğiz. Halkın ağız diş sağlığı hakkının herhangi bir yetkilinin iki dudağı arasından çıkacak bir söze bağlı olamayacağını hukuki mücadelemizle de siyasi mücadelemizle de her alanda göstereceğiz.

Halkımızı, meslek örgütlerini, sendikaları, basını ağız-diş sağlığı hakkını arama mücadelemizde beraber olmaya çağırıyoruz.  


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI