SAĞLIK HAKKI ERTELENEMEZ!

 

BASIN AÇIKLAMASI
(BAŞBAKANLIK ÖNÜ)

04.11.2009

Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri arasında “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, sosyal bir hukuk devletidir”, ilkesi vardır. Ne yazık ki 86 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca bazı haklar ya hep görmezden gelinmiştir, ya da bir takım gerekçelerin arkasına sığınılarak ötelenmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak halkın en temel haklarından biri olan, ağız-diş sağlığı hizmetlerine daha uygun koşullarda ulaşabilmesi için kamu yönetimine birbirini tamamlayan projeler sunduk. Amacımız; bir taraftan koruyucu uygulamalarla hastalıkların oluşumunu engellemek, diğer taraftan da halkın tedavi hizmetlerine ulaşmasını kolaylaştırarak toplumun daha sağlıklı yarınlara hazırlanmasına katkı sağlamaktı.

11 Ekim 2008 tarihinde projemizi Sayın Başbakan’a anlattığımızda, Sayın Başbakan’ın “muayenehaneler de ülkemizin kaynaklarıdır, yararlanılması gerekir” ve                “vatandaşın ayağına hizmet götürülmesi bizim hizmet anlayışımızla örtüşmektedir” değerlendirmelerinden sonra, ilgili kamu kurumları ile çalışmalar başlamıştır. Son olarak Eylül 2009 tarihinde hizmet alımının başlayabileceği açıklaması üzerine çalışmalar hızlandırılmış ve tamamlanma noktasına getirilmiştir.  

Hizmet alımının başlayabilmesi için atılması gereken son birkaç adım kalmışken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Ömer Dinçer’in, ekonomik gerekçeler gösterilerek şimdilik bu projenin hayata geçirilemeyeceği yönündeki açıklamasını 3 Eylül 2009 tarihinde basın aracılığı ile öğrendik.  

Harcanan bunca emek, zaman ve paranın boşa gitmiş olması bir yana, devlette devamlılık ilkesinin bu kadar kolay gözden çıkarılabilmesini anlamak mümkün olmamıştır. Teklif ettiğimiz proje; hem halkın ihtiyaçlarını karşılayacak, hem yarı kapasite ile çalışan dişhekimi muayenehanelerini ülkemizin hizmetine sunacak,  hem de kamu maliyesini sıkıntıya düşürmeyecek bir yapıda hazırlanmıştı.     

Hükümetin ekonomik sebepleri bahane ederek  hizmet alımından vazgeçmiş olması, bizlere  inandırıcı gelmemektedir. Siyasi iktidar ya geleceğe dönük hesap yapmayı bilmemektedir, ya da ekonomik krizi bahane etmektedir. AKP iktidarı da tercihini sosyal devletten yana kullanmamıştır.  

Sosyal devlet kavramı bu topraklar üzerinde yaşayan herkes için yaşamsaldır, yalnız kelime olarak kalmayıp ete kemiğe bürünmelidir.           

Bizler, dişhekimleri olarak halkımızın genelde sağlık, özelde ağız-diş sağlığı hakkı için bir yandan diyalog kapısını açık tutarken, bir yandan da doğrularımızı halkımızla paylaşmaya her ortamda devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr.Murat AKKAYA
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı