4 KASIM`DA ODA BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİ İLE BİRLİKTE SORUNLARIMIZI İLETMEK ÜZERE BAŞBAKANLIK VE SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDEYİZ…

 BASINA DAVET
02.11.2009

 

Siyasi İktidarın özellikle 2002 yılında ilk defa iktidara gelişinde ve takip eden süreçte Sayın Başbakan tarafından bizzat yapılan açıklamalarında; “Sorunları, konunun muhatabı Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çözeceğiz” denilmiştir.

 

Meslek Kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleri bu sözü taahhüt olarak almıştır. Ancak, siyasi erkle olması gereken koordinasyon, ne yazık ki bir türlü sağlanamamıştır.

 

Dişhekimliği camiasının yakın süreçte yaşadığı; sadece muayenehanelerden hizmet alımı ile ilgili değil;  uzmanlık, kanun ve yönetmelik değişiklikleri, meslektaşlarımızın özlük hakları ve iş güvencesi sorunları, eğitimi çok pahalı dişhekimliği fakültelerinin açılmasına ek olarak dişhekimliği fakültesi öğrenci kontenjanlarının her yıl artırılmasına rağmen, yeni mezunları istihdam edemediği gibi mesleğini serbest olarak yapanlara da çalışma olanağı tanımayan uygulamalar gibi konularda atılan yanlış adımlar, dişhekimlerinin anayasal ve yasal temsilcisi Türk Dişhekimleri Birliği’nden görüş almadan kararlar alınarak, uygulanmasından kaynaklanmaktadır.

  

Daha önce yetkililere defalarca ilettiğimiz ağız diş sağlığı sorunlarının çözümünde sosyal devletin gereği olarak Hükümetten taleplerimiz;

 

1. Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalıdır.

2. Ağız diş sağlığı temel bir sağlık hakkıdır, ertelenemez.

3. Muayenehanelerimiz bu ülkenin kaynaklarıdır, gözden çıkarılamaz. Kamu başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından ağız ve diş sağlığı hizmetleri almalıdır.

4. Kamu, yatırımlarını ihtiyaç olan yerlere yapmalıdır.

5. Kamudaki dişhekimlerimizin haklarını yok eden geleceklerini karartan uygulamalardan vazgeçilmeli, iş güvencesi sağlanmalı ve özlük hakları geliştirilmelidir.

 

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dişhekimleri Odası Başkan ve Yöneticileri tarafından 4 Kasım 2009 tarihinde Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde yapılacak basın açıklamaları ile kamuoyu bilgilendirilecek ve taleplerimizi içeren yazımız Sayın Başbakana iletilecektir.

 

Tüm toplumumuzu yakından ilgilendiren bu konuda; sesimizi daha güçlü duyurabilmek için siz değerli basın mensuplarının desteği bizler için son derece önem taşımaktadır.

 

Katılımınızı bekler, saygılar sunarız.  


TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

 

 

****

 

4 KASIM 2009
BASIN AÇIKLAMASI PROGRAMI

 

TOPLANMA YERİ           TDB Önü
Ziya Gökalp Cad.37/14 Kızılay / ANKARA
Tel : 0312 435 93 94

 

11:00        Başbakanlığa hareket  

11:30        Sayın Başbakanla görüşme talebi, basına ve kamuoyuna görüş ve 
                  taleplerimizin açıklanması

12:30        Sağlık Bakanlığı kapısına siyah çelenk konulması, muayenehane
                 anahtarlarının bırakılması ve basın açıklaması