Muayenehanede Dişhekimlerinin Meslektaşlarını İstihdam Edebilmelerinin Önünü Açacak
SAĞLIKLA İLGİLİ YASA TEKLİFİ TBMM’YE SUNULDU

20.03.2023 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Teklif asıl komisyon olarak Sağlık Komisyonuna havale edilmiştir.

Hukuka ve demokratik toplum düzenine aykırı hükümlerin bulunduğu görülen yasa teklifinin ortak akla hürmet eden etkin bir çalışmayla gözden geçirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle teklifin yeniden düzenlenmesinden sonra yasalaşması için Türk Dişhekimleri Birliği olarak her zaman olduğu gibi gerekli çaba gösterilecektir.

Teklifte, sağlık alanına ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması önerilmektedir. Bunlar arasında,

 •  Koruyucu dişhekimliğinin aile hekimliği benzeri bir uygulamayla hayata geçirilmesi,
 •  Muayenehanede dişhekimlerinin meslektaşlarını istihdam edebilmeleri,
 • Sağlık çalışanlarının sağlık engeli sebebiyle meslekten men edilmelerine ilişkin karar verme yetkisinin Sağlık  Meslekleri Kuruluna verilmesi,
 • Sağlık Meslekleri Kurulunun yetki alanının bütün sağlık mesleği mensuplarının etik kurallarını belirlemekten etik veya mesleki kusur iddialarını değerlendirip cezalandırmaya kadar varan aşırı genişletilmesi,
 • Hekimlerin mecburi hizmet yaparken uzmanlık ve yan dal uzmanlığı sınavlarına katılmalarına ilişkin kuralların yeniden belirlenmesi
 • Sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecekler arasına uzman diş hekimlerinin de alınması,
 • Sözleşmeli sağlık çalışanlarının askeri harekat veya ihtiyaç halinde yurtiçi veya yurtdışında görevlendirilebilmesi, 
 • Sağlık alanında sertifikalı eğitimlerin daha ayrıntılı düzenlenip aksine davrananlara hapis cezasına yaptırımı uygulanması,
 • İlaçlarla ilgili düzenlemelerde değişiklikler yapılması,
 • Kamu sağlık kuruluşlarının sağlık hizmeti sebebiyle ödediği tazminatın mesleki sorumluluk sigortasından alınabilmesi,
 • Gemilerin sağlık işlemleriyle ilgili uygulanan bazı cezaların dört kat azaltılması da bulunmaktadır.   


14.05.2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sebebiyle Meclis çalışmalarına kısa bir süre sonra ara verilecektir. Bu nedenle, Teklifin yasalaşması için hızla yürütülecek bir çalışma takvimine ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Teklifin, ortak akla hürmet eden etkin bir çalışmayla, hukuka ve demokratik toplum düzenine aykırı hükümleri gözden geçirilip yeniden düzenlenerek yasalaşması için gerekli çaba Türk Dişhekimleri Birliği tarafından her zaman olduğu gibi gösterilecektir.

Kanun teklifi için tıklayınız...

Teklifin dişhekimliğiyle ilgili maddelerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi tablosu için tıklayınız...