​REKLAMA MESLEKTEN GEÇİCİ MEN CEZASINA MAHKEMEDEN ONAY

Kocaeli’nde faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunun yaptığı reklam nedeniyle mesul müdür dişhekimi hakkında önceki disiplin cezaları da gözetilerek verilen meslekten geçici men cezasının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16.İdare Mahkemesi, “… olayların niteliğine ve ilgililerin kişisel ve mesleki durumuna göre” disiplin kurullarının bir üst ceza vermesini hukuka uygun bularak davanın reddine karar verdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi de karara karşı yapılan istinaf kanun yolu başvurusunu reddederek, Kararın usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti.

Her türlü mecrada, açık ya da örtülü reklam yapılmasının, talep yaratmaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunulmasının yasaklandığı Mahkeme kararlarıyla da ortaya konmuş oldu.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği

T.C Ankara 16.İdare Mahkemesi'nin Esas No 2021/2405, Karar No 2022/1124 için tıklayınız...

T.C Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi'nin Esas No 2022/1181, Karar No2022/1344 için tıklayınız...